صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » شاخص های قيمت » شاخص های ماهانه اقتصادی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

شاخص های ماهانه اقتصادی

1395  |  1394  |  1393  |  1392  |  1391  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385  |  1384  |  1383  |  1382  |  1381

1395
» فروردين 160 KB -   PDF icon
» اردیبهشت 172 KB -   PDF icon
» خرداد 161 KB -   PDF icon
» تیر 173 KB -   PDF icon
» مرداد 174 KB -   PDF icon
» شهریور 177 KB -   PDF icon
» مهر 162 KB -   PDF icon
» آبان 507 KB -   PDF icon
» آذر 181 KB -   PDF icon
» دی 183 KB -   PDF icon