صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران

1395  |  1394  |  1393  |  1392  |  1391  |  1390  |  1389  |  1388  |  1386  |  1387

1395
» هفته منتهي به 20/01/95 158 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 27/01/95 122 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 03/02/95 124 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 10/02/95 124 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 17/02/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 24/02/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهي به 31/02/95 111 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 07/03/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 14/03/95 111 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 21/03/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 28/03/95 183 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 04/04/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 11/04/95 95 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 18/04/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 25/04/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 01/05/95 258 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 08/05/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 15/05/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 22/05/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 29/05/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 05/06/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 12/06/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 19/06/95 182 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 26/06/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 02/07/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 09/07/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 16/07/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 23/07/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 30/07/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 07/08/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 14/08/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 21/08/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 28/08/95 110 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 05/09/95 122 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 12/09/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 19/09/95 109 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 26/09/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 03/10/95 233 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 10/10/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 17/10/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 24/10/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 01/11/95 321 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 08/11/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 15/11/95 93 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 22/11/95 94 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 29/11/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 06/12/95 108 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 13/12/95 107 KB -   PDF icon
» هفته منتهی به 20/12/95 156 KB -   PDF icon