1386

1 - بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/01/1386 ; محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی - 43 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره مب/182 مورخ 26/01/1386 ; دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری‌( بانک‌های دولتی) - 487 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره مب/183 مورخ 26/01/1386 ; دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری( بانک‌های غیردولتی وموسسه اعتباری توسعه) - 487 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره مب/557 مورخ 26/02/1386 ; میزان اعتبار تابلوهای مختلف در بورس اوراق بهادار - 36 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره مب/564 مورخ 27/02/1386 ; ممنوعیت هر گونه عملیات بازارگردانی ، بازار سازی و ... توسط بانک‌ها - 32 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره مب/777 مورخ 05/03/1386 ; نحوه اجرای مفاد بخشنامه شماره مب/ 2823 مورخ 05/12/1385 ( دستورالعمل های طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات‌اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات‌اعتباری ) - 43 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره مب/846 مورخ 08/03/1386 ; ضرورت اجرای مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و اجتناب از اجرای موردی وناهماهنگ مصوبات مراجع و دستگاههای اجرایی دیگر توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور - 37 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره مب/1081 مورخ 27/03/1386 ; تبیین شمول واژه " شهرداری‌ها " در بخشنامه شماره مب/ 2017 مورخ 27/08/1385 - 33 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/03/1386 ; حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباري" - 370 KB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره مب/1189 مورخ 02/04/1386 ; نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1386 - 37 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره مب/1289 مورخ 09/04/1386 ; اختصاص حداقل بیست و‌پنج درصد ( 25٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی( موضوع ماده 10 از قانون برنامه چهارم توسعه ) - ( بانک سپه ) - 38 KB   PDF icon
12 - بخشنامه شماره مب/1290 مورخ 09/04/1386 ; اختصاص حداقل بیست و پنج درصد ( 25٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی ( موضوع ماده 10 از قانون برنامه چهارم توسعه) - ( کليه بانک‌هاي تجاري ) - 38 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره مب/1339 مورخ 09/04/1386 ; زمان اجرای بخشنامه شماره مب/1189 مورخ 2/4/1386 در مورد اعلام سیاست های پولی سال 1386( نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1386) - 34 KB   PDF icon
14 - بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/04/1386 ; مصوبات جلسه مورخ 24/2/1386 کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌های مناطق آزاد در خصوص فعالیت‌های اعتباری ( اعم از ریالی وارزی ) در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 45 KB   PDF icon
15 - بخشنامه شماره مب/1369 مورخ 10/04/1386 ; موارد پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مقررات و شرایط حساب‌جاری و ارزی بانک ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطای تسهیلات - 49 KB   PDF icon
16 - بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/04/1386 ; فرمول جدید محاسبه سود واقساط درعقود با بازدهی معین به همراه جدول مربوط به نحوه تسهیم هرقسط به اصل و سود - 97 KB   PDF icon
17 - بخشنامه شماره مب/1548 مورخ 19/04/1386 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثرریسک اعتباری" - 243 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره مب/1656 مورخ 27/04/1386 ; تبیین مفاد بند 2 بخشنامه شماره مب/777 مورخ 5/3/1386 در مورد محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین) - 39 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره مب/2263 مورخ 04/06/1386 ; اعلام عدم امکان مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه - 42 KB   PDF icon
20 - بخشنامه شماره مب/2264 مورخ 04/06/1386 ; اعلام عدم امکان مشارکت بانک‌ها در سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه - 41 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره مب/2403 مورخ 17/06/1386 ; حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمود مدیریت موثر ریسک نقدینگی" - 159 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره مب/2588 مورخ 25/06/1386 ; تبيين نحوه خاتمه و یا ابطال ضمانت نامه بانکی - 41 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره مب/2666 مورخ 27/06/1386 ; لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، قبل از اقدام به مشارکت حقوقی در شرکت "ساماندهی مطالبات معوق" - 33 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره مب/2697 مورخ 31/06/1386 ; ابطال بخشنامه شماره نت/4437 مورخ 14/10/1380 در مورد ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور - 34 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره مب/2921 مورخ 16/07/1386 ; ابلاغ نکات مورد تاکید اداره کل امور مالیاتی استان تهران در مورد مالیات حق تمبر اوراق چک - 34 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره مب/3244 مورخ 03/08/1386 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی" - 498 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره مب/3602 مورخ 21/08/1386 ; ضرورت افزایش سرمایه پایه موسسه اعتباری،درصورتی که نسبت کفایت سرمایه آن به دلیل سرمایه گذاری در موسسات اعتباری دیگر به کمتر از حدمقرر (8 درصد)کاهش یابد - 35 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره مب/3876 مورخ 11/09/1386 ; تاکید بر مسئولیت مستقیم هیات مدیره بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق (موضوع بند1 از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک تصویب نامه شماره 30330/ت34925ه مورخ 30/02/1386 هیات محترم وزیران ) - 40 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره مب/4276 مورخ 06/10/1386 ; تاکید بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب/1382 مورخ 08/06/1385 جهت تحویل چک پول‌های منتشره به بانک ها - 33 KB   PDF icon
30 - بخشنامه شماره مب/4413 مورخ 16/10/1386 ; ابلاغ نقطه نظر پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرایط عمومی حساب‌جاری ریالی/ارزی - 34 KB   PDF icon
31 - بخشنامه شماره مب/4980 مورخ 30/11/1386 ; ممنوعیت اعطای تسهیلات جهت خرید و فروش سهام به کارگزاران بورس اوراق بهادار در قالب عقد مضاربه مطلق - 33 KB   PDF icon
32 - بخشنامه شماره مب/5001 مورخ 04/12/1386 ; مدت زمان نگهداری از جوایز برندگان قرعه‌کشی حساب های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات‌اعتباری - 35 KB   PDF icon
33 - بخشنامه شماره مب/5056 مورخ 05/12/1386 ; نحوه اخذ جرایم تاخیر تادیه از تسهیلات سررسید گذشته ومعوق - 34 KB   PDF icon
34 - بخشنامه شماره مب/5072 مورخ 06/12/1386 ; آئین نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها و آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی/ارزی ) - 136 KB   PDF icon
35 - بخشنامه شماره مب/5115 مورخ 08/12/1386 ; نحوه اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیرکردتسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی - 454 KB   PDF icon
36 - بخشنامه شماره مب/5317 مورخ 22/12/1386 ; نحوه نگهداری حساب های دولتی نزد بانک‌ها - 40 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   47,769