صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » پژوهش‌ها
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

پژوهش‌ها

در این بخش شما می‌توانید پژوهش‌های انجام شده توسط کارشناسان و محققان بانک مرکزی ج.‌ا.‌ا را مطالعه کنيد.

مندرجات این بخش لزوماً بيان‌گر نظرات بانک مرکزی نيست. نقل مطالب اين بخش با ذکر ماخذ مجاز است.


    آیا بدهیهای سنگین دولتهای غربی، بحران بین‌المللی فروخفته را مجدداً زنده خواهد کرد؟ - 101 KB   PDF icon
    بررسی انتشار اسکناسهای با ارقام اسمی بزرگتر - 132 KB   PDF icon
    بررسي بهره‌وري در اقتصاد ايران - 644 KB   PDF icon
    تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي - 398 KB   PDF icon
    نقش بانک مسکن در تامين مالي مسکن - 685 KB   PDF icon
    ابعاد گوناگون فقر در ايران - 1.69 MB   PDF icon
    بازار رهن و نارسايي تامين مالي مسکن در ايران - 1.01 MB   PDF icon
    اندازه دولت دراقتصاد ايران - 908 KB   PDF icon
    بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي فضاي کسب و کار در ايران و جهان - 931 KB   PDF icon
    تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمت‌هاي نسبي در ايران - 543 KB   PDF icon
    کاربرد الگوريتم ژنتيک در ترکيب پيش‌بينيهاي تورم - 577 KB   PDF icon
    شاخصهاي کمي نمودن فن‌آوري و جايگاه ايران در مقايسه‌هاي بين‌المللي - 1 MB   PDF icon
    استخراج پهناهاي نااطميناني پيش‌بيني تورم - 449 KB   PDF icon
    سازماندهي توليد - 1.4 MB   PDF icon
    بررسي ارتباط متقابل شاخصهاي WPI، PPI و CPI - 1.09 MB   PDF icon
    نظمهاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران (85-1368) - 959 KB   PDF icon
    بهره‌وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد - 969 KB   PDF icon
    روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل- استخراج شاخص قیمت داراییها و بررسی اثر آن بر تورم - 688 KB   PDF icon
    رفرم پولی، الزامات ایران، تجربه کشورهای دیگر - 451 KB   PDF icon
    اخبار اسکناس و سکه - 78 KB   PDF icon