صفحه نخست » نظارت بانکی » مبارزه با پولشويی » دستورالعمل ها
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

دستورالعمل ها

    آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها  
    دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری - 155 KB   PDF icon
    دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری - 145 KB   PDF icon
    دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها - 94 KB   PDF icon
    دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری - 76 KB   PDF icon
    دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر - 67 KB   PDF icon
    دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی - 76 KB   PDF icon
    دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی - 71 KB   PDF icon
    دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری - 63 KB   PDF icon
    دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری - 57 KB   PDF icon
    دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای - 67 KB   PDF icon
    دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری - 107 KB   PDF icon
    دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها - 94 KB   PDF icon
    رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری - 370 KB   PDF icon