صفحه نخست » نظارت بانکی » مبارزه با پولشويی » ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی

    اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر(سپتامبر 1997) - 604 KB   PDF icon
    اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر(اکتبر 2006) - 202 KB   PDF icon
    متدولوژی اصول 25 گانه نظارت بانکی موثر(اکتبر 1999) - 502 KB   PDF icon
    مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری - 179 KB   PDF icon
    شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها - 372 KB   PDF icon
    راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری(پیوست سند شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها) - 150 KB   PDF icon
    پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی جهت پولشویی - 110 KB   PDF icon
    چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحد های بانکی - 371 KB   PDF icon
    بهبود شفافیت در بانک - 421 KB   PDF icon
    بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای - 195 KB   PDF icon
    شناسایی کافی‌‌‌ و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه - 295 KB   PDF icon
    ترجمه کتاب "استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم"  
    مديريت موثر ريسک‌هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم