غلامعلی کامیاب معاون ارزی

غلامعلی کامیاب معاون ارزی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: غلامعلی کامیاب
تاریخ تولد: 01/09/1329
پست الکترونیک:a_kamiab@yahoo.com

سوابق تحصیلی
M.B.A 1980 آمریکا
لیسانس حسابداری-1353 دانشگاه تهران
دیپلم ریاضی-1349

دوره های آموزشی
متدولوژی تراز پرداخت‌ها- صندوق بین‌المللی پول
بانکداری اسلامی- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قراردادهای فروش بین‌المللی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانکداری مرکزی-استیت بانک پاکستان

خلاصه سوابق کاری
الف: بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 متصدی رسیدگی اسناد اداره حسابداری کل و بودجه
 حسابدار اداره حسابداری کل و بودجه
 رئیس دایره دفاتر معین اداره حسابداری کل و بودجه
 رئیس دایره رسیدگی و تسویه اداره حسابداری کل و بودجه
 معاون ارزی اداره حسابداری کل و بودجه
 مدیر اداره حسابداری کل و بودجه
 مدیر اداره دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز
 مدیر اداره آمار و تعهدات ارزی
 مدیرکل سیاستها و نظارت ارز
 مدیرکل نظارت و تعهدات ارزی
 مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی

ب:
 حسابرس  موسسه حسابرسی پارس
 مدرس موسسه علوم بانکی
 عضو هیات مدیره  شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
 عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک
 مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
 عضو هیات مدیره  شرکت داده‌پردازی ایران
 رئیس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک
 معاون مدیرعامل بانک سامان
 عضو کمیته حسابرسی بانک اکو
 عضو هیات مدیره  بانک ایران زمین

تعداد بازديدها:   18,251