نظام‌های پرداخت و زيرساخت

نظام‌های پرداخت و زيرساختنظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با توجه به مسايل، مشكلات و چالش‌های پيش روی شبكه بانكی كشور و لزوم حركت آن به سوی تحول در راهبردها و شيوه‌های خدمت رسانی به مشتريان، با تجديد ساختار اداره شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) در قالب اداره نظام‌های پرداخت  علاوه بر تكاليف مربوط به انجام عمليات تهاتر و تسويه پرداخت‌های الكترونيكی كارتی، دو وظيفه عمده تدوين مقررات و استانداردها و همچنين نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ايجاد محوری در ميان شبكه بانكی، موجبات ايجاد هماهنگی در حركت بانك‌های كشور به سوی بانكداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. بيشتر...

در يک نگاه

  • سامانه​هاي تسويه و پرداخت
    سامانه​هاي تسويه و پرداخت

    سامانه هاي پرداخت خرد و کلان نقشي حياتي در بانکداري الکترونيک ايفا مي‌کنند. هرگونه پرداخت الکترونيک از بستر اين سامانه ها امکان پذير است.

  • زيرساخت نظام پولي
    زيرساخت نظام پولي

    زيرساخت‌هاي فناوري مشتمل بر سامانه ها و شبکه هاي ارتباطي است که بستر امن و مطمئن پيام‌رساني ، تبادل داده و ارتباطات بين سازماني را فراهم مي‌آورند.