صفحه نخست » نظارت بانکی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

نظارت بانکی

BankSupervision_main.jpg نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
بانک مرکزی ج.ا.ا. که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد ”نظارت مبتنی بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.
هدف اين بخش اطلاع رسانی در مورد قوانين مرجع، مقررات احتياطی و بخشنامه های نظارتی و نيز فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات تحت نظارت (همراه با مشخصات اصلی آنها) می‌باشد.
اصول و ضوابط مهم کميته نظارت بانکی بال (بازل) در زمينه نظارت بانکی و نيز گزيده مقالات و پژوهش‌ها در زمينه بانکداری (اسلامی، متعارف) از ديگر بخش‌های اين مجموعه است که مطالعه آن را به عموم علاقمندان توصيه می‌نماييم.

در يک نگاه