صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند، سال بیستم، شماره‌های 63 و 64 ،...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند، سال بیستم، شماره‌های 63 و 64 ، پاييز و زمستان 1392

» جلد 270 KB -   PDF icon
» شناسنامه 55 KB -   PDF icon
» فهرست 44 KB -   PDF icon
» راهنماي نويسندگان 44 KB -   PDF icon
» نگاهي به اقتصاد- سردبير 110 KB -   PDF icon
» تحليل تاثير تسهيلات بانکي بر قيمت مسکن در کلان‌شهرهاي ايران- دکتر خديجه نصرالهي، اعظم آزاد غلامي 325 KB -   PDF icon
» بررسي رفتار غيرخطي و آشوبي بازار نرخ ارز ايران- دکتر محمدنبي شهيکي تاش، خديجه دينارزهي، ارسلان دژکام 265 KB -   PDF icon
» بررسي اثر کاهش يارانه برق روي شاخص‌هاي کلان موثر بر توليد و رفاه خانوارها در ايران- برات‌اله صانعي، دکتر رحمان سعادت 397 KB -   PDF icon
» ارزيابي کارايي عملکرد دريافت و پرداخت الکترونيکي در کشور (مطالعه موردي؛ اصناف خرده‌فروشي)- جواد رضايي، هادي اکرمي، زهره رضايي 292 KB -   PDF icon
» بررسي راهکارهاي استمهال مطالبات غيرجاري در بانکداري بدون ربا- دکتر سيد عباس موسويان، روح‌اله غلامي 268 KB -   PDF icon
» بررسي راه‌اندازي بازار آتي سکه طلا و تبعات آن بر اقتصاد کشور- دکتر محمد نادعلي 361 KB -   PDF icon
» اقتصاددانِ کلان به مثابه دانشمند و مهندس- مترجمان: محمد باقر اسدي، حامد طاهري 322 KB -   PDF icon
» استقلال قانوني بانک مرکزي در تايوان- مترجم: محسن صفردخت 305 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 38 KB -   PDF icon
» چکيده انگليسي مقالات 45 KB -   PDF icon
» فهرست انگليسي 25 KB -   PDF icon
» شناسنامه انگليسي 31 KB -   PDF icon