صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 70، تابستان...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 70، تابستان 1394

» شناسنامه 83 KB -   PDF icon
» فهرست 93 KB -   PDF icon
» راهنمای نویسندگان 105 KB -   PDF icon
» نگاهی به اقتصاد- سردبیر 154 KB -   PDF icon
» بررسي تعيين خلق نقدينگي و نقش واسطه‌گري مالي بانک‌ها در ايران- دکتر فرهاد نیلی، دکتر مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری 811 KB -   PDF icon
» امکان‌سنجي تشکيل منطقه بهينه پولي در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو: رهيافت VAR ساختاري- سمیه رزاقی، دکتر بهزاد سلمانی 661 KB -   PDF icon
» - بررسي ارتباط متقابل بين سرمايه‌گذاري در فناوري ارتباطات راه دور با توليد ناخالص داخلي: مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه- دکتر علی دهقانی، دکتر مجید فشاری 490 KB -   PDF icon
» شناسايي ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين‌المللي- سید مهرزاد میربهاری 475 KB -   PDF icon
» بررسي نقش مبارزه با پول‌شويي مبتني بر رويکرد ريسک محور در خدمات نوين بانکي- هيدي يوسفي، جمیله پیکر 508 KB -   PDF icon
» سياست‌هاي مالي و پيشگيري از بحران‌هاي مالي در کشورهاي با بازارهاي نوظهور - مترجم: دکتر محمد نادعلي 376 KB -   PDF icon
» مسير ثبات مالي: مقررات سرمايه، مقررات نقدينگي و نظام فيصله- مترجم: هاله نفريه 484 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 78 KB -   PDF icon
» چکیده انگلیسی مقالات 112 KB -   PDF icon
» فهرست انگلیسی 91 KB -   PDF icon
» شناسنامه انگلیسی 198 KB -   PDF icon