صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » گزارش اقتصادی و ترازنامه » 1392 » قسمت دوم: عمليات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران