صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » گزارش اقتصادی و ترازنامه » 1393 » قسمت دوم: عمليات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران