صفحه نخست » نظارت بانکی » گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر » اصول مديريت ريسک
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

اصول مديريت ريسک

» بخش نخست ترجمه سند بال 2 1.39 MB -   PDF icon
» بخش دوم ترجمه سند بال 2 1.78 MB -   PDF icon
» بخش سوم ترجمه سند بال 2 1.15 MB -   PDF icon
» اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر 604 KB -   PDF icon
» اصول مديريت ريسک اعتباری 427 KB -   PDF icon
» رويه‌های موثر مديريت نقدينگی بانکها 390 KB -   PDF icon
» اقدامات موثر برای مديريت و نظارت بر ريسک عملياتی 355 KB -   PDF icon
» بهترين رويه‌های افشای ريسک اعتباری 383 KB -   PDF icon
» مديريت يکپارچه ريسک شناسايی مشتری 179 KB -   PDF icon
» اصول مربوط به شيوه نظارت بر تمرکز ريسک در يک شرکت بزرگ مالی 281 KB -   PDF icon
» اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات يک شرکت بزرگ مالی و منابع در معرض خطر 263 KB -   PDF icon
» اصول 25 گانه براي نظارت بانکي موثر، نسخه اکتبر 2006 202 KB -   PDF icon
» متدولوژي اصول 25 گانه نظارت بانکي موثر 502 KB -   PDF icon
» ريسک نقدينگي: چالش‌هاي مديريتي و نظارتي 323 KB -   PDF icon
» اصول مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک 383 KB -   PDF icon
» درآمدي بر آزمون بحران ( ابزاري براي مديريت ريسک) 952 KB -   PDF icon
» نظارت بر فن آوري اطلاعات بانکها 845 KB -   PDF icon
» مديريت موثر ريسک‌هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم 1.16 MB -   PDF icon
» اصول 29 گانه نظارت بانکی مؤثر (2012)  
» چارچوبي براي تعامل با بانک‌هاي داخلي داراي اهميت سيستمي 229 KB -   PDF icon
» فعالیت‌های تامین مالی خرد و اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر 1.09 MB -   PDF icon
» رهنمودهايي براي شناسايي و نحوه تعامل با بانک‌هاي ضعيف (بخش اول - شناسايي بانک‌هاي ضعيف) 666 KB -   PDF icon
» آخرين ویراست ترجمه سند «شناسایی و نحوه رسیدگی به بانک‌های ضعیف» 1.53 MB -   PDF icon