1392

1 - بخشنامه شماره 7237/92 مورخ 18/01/1392; ابلاغ لزوم انسداد حساب بانکی که بدون اخذ مجوز از خزانه‌داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی‌حساب، برای وزارت‌خانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین تمامی شرکت‌های موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی افتتاح گردیده‌اند. - 590 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره 23943/92 مورخ 02/02/1392; ابلاغ مصوبه يک هزار و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 22/12/1391 شوراي پول و اعتبار درخصوص اصلاح ماده مربوط به هيات مديره در اساسنامه بانک‌هاي غيردولتي - 134 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره 70869/92 مورخ 12/03/1392; ابلاغ افزایش سقف جوایز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي – ارزي) - (ويرايش‌شده طي بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395) - 241 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره 73705/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ مصوبه دومين جلسه مورخ 08/02/1392 کميته سياست‌گذاري و نظارت بر بانک‌هاي مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي در خصوص اعطاي تسهيلات ارزي در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي از محل منابع جمع‌آوري شده در سرزمين اصلي و انتقال ارز از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي - 138 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره 73725/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ تعریفی جامع و مانع ارائه شده توسط پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران درخصوص "اجازه اقامت دائم" اتباع بیگانه در ایران - 144 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره 73736/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان "نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک‌ها" - 908 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 81771/92 مورخ 23/03/1392; ابلاغ تصويب‌نامه شماره 48003/ت47632ﻫـ مورخ 31/2/1392 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، به همراه نسخه نهايي اساسنامه مذکور - 347 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره 86485/92 مورخ 27/03/1392; ابلاغ تصویب‌نامه شماره 55304/ت41498ه مورخ 7/3/1392 هیأت وزیران درباره مستثنی شدن شرکت صنایع نساجی بی‌بافت کلاردشت از مواد (11) و (15) آیین‌نامه وصول مطالبات - 263 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره 105465/92 مورخ 13/04/1392; ابلاغ ترجمه کتاب "استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم" - 1.6 MB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره 110090/92 مورخ 17/04/1392; ابلاغ حداکثر سقف کارت اعتباري مرابحه در سال 1392 - 156 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره 117708/92 مورخ 24/04/1392; ابلاغ اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و الزام بانک‌ها به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ آن. - 421 KB   PDF icon
12 - بخشنامه شماره 129868/92 مورخ 02/05/1392; ابلاغ آيين‌نامه بانکداري دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره 91964/ت 43605 ﻫـ مورخ 19/4/1392 هيأت محترم وزيران - 499 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره 130375/92 مورخ 02/05/1392; تاکيد بر رعايت بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي - 146 KB   PDF icon
14 - بخشنامه شماره 139848/92 مورخ 12/05/1392; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شبکه بانکی کشور - 1.12 MB   PDF icon
15 - بخشنامه شماره 141011/92 مورخ 13/05/1392; ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال 1392 کل کشور - 165 KB   PDF icon
16 - بخشنامه شماره 143022/92 مورخ 15/05/1392; ابلاغ آیین‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها - 901 KB   PDF icon
17 - بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/07/1392; فرم يکنواخت قرارداد مشارکت مدني - 285 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره 239552/92 مورخ 14/08/1392 ; ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده 14 آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور (منسوخ) - 204 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392 ; ابلاغ نسخه جديد آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و بخشنامه شماره 252194/92 مورخ 27/08/1392 ; فرم ارسال اطلاعات به بانک مرکزي  
20 - بخشنامه شماره 260140/92 مورخ 04/09/1392 ; مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 2171392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ - 209 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره 280031/92 مورخ 23/09/1392 ; الحاق مواردی به آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک براساس مصوبه جلسه بیست و پنجم کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری - 267 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره 289943/92 مورخ 03/10/1392 ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند 134 قانون بودجه سال 1392 کل کشور - 284 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره 298341/92 مورخ 09/10/1392 ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور - 470 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره 314610/92 مورخ 25/10/1392 ; ممنوعیت راه اندازی سامانه های تائید مبلغ چک توسط صادر کننده در درگاه های الکترونیکی بانکها - 94 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره 329152/92 مورخ 10/11/1392 ; ابلاغ رهنمود انجام آزمون بحران - 930 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره 359526/92 مورخ 07/12/1392 ; ارسال کتاب پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم ، راهنماي عملي براي ناظران بانكي - 123 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره 375311/92 مورخ 20/12/1392 ; ابلاغ شيوه دريافت و پرداخت ايران چکهاي يک ميليون ريالي - 89 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره 377466/92 مورخ 22/12/1392 ; مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان - 109 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 ; ابلاغ اصلاحیه اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی (منسوخ) - 331 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 377540/92 مورخ 22/12/1392 ; ابلاغ مصوبه شماره 169061/ت49909 ﻫ مورخ 08/11/1392هیأت محترم وزیران در ارتباط با اصلاحیه ماده (11) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) (منسوخ) - 598 KB   PDF icon
31 - بخشنامه شماره 386095/92 مورخ 28/12/1392 ; تاکيد بر نقش و مسئوليت اجتماعي بانک‌ها و موسسات اعتباري در حفظ و احياء ميراث فرهنگي - 93 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   60,160