1393

1- بخشنامه شماره 9073/93 مورخ 20/01/1393; لزوم اتخاذ و اعلام سازوکار مناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي تفکيک منابع و مصارف قرض‌الحسنه - 87 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره 21164/93 مورخ 01/02/1393; ابلاغ اصلاحيه آئين نامه اجرايي بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 190243/ت 50261 هـ‌ مورخ 25/12/1392 هیأت محترم وزیران - 730 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره 37852/93 مورخ 16/02/1393; تأکید بر اجراي مفاد "دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سهم سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق الوکاله بکارگيري سپرده ها" - 102 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره 72057/93 مورخ 20/03/1393; ابلاغ بخشنامه اعطاي تسهيلات بانکي به بخش آب و کشاورزي مطابق با بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور - 97 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره 75110/93 مورخ 22/03/1393; لزوم سپرده گذاري مدت‌دار بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ريالي - 94 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره 76335/93 مورخ 24/03/1393; تاکيد بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري - 2.09 MB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 85470/93 مورخ 02/04/1393; ابلاغ ترجمه مدل نظارتي بانک مرکزي اسپانيا - 899 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره 89539/93 مورخ 05/04/1393; ابلاغ دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت ریالی - 130 KB   PDF icon
۹- بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب يک هزار و يکصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار (بازنگري‌شده در سال ۱۳۹۶) - 216 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393; ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکي کشور مصوب یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار - 278 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 113776/93 مورخ 26/04/1393; ابلاغ مجموعه تکاليف شبکه بانکي کشور در قانون بودجه سال 1393 کل کشور - 101 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره 114699/93 مورخ 29/04/1393; ابلاغ نحوه محاسبه يارانه سود تسهيلات - 106 KB   PDF icon
۱۳- بخشنامه شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری غيردولتي - 1.08 MB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 120260/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (منسوخ) - 328 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 120285/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ فرم يکنواخت قراردادهاي "فروش اقساطي مسکن" ،‌ "فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات" و "فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار" - 455 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 121289/93 مورخ 04/05/1393; ارسال ترجمه دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس براي بانک‌ها و موسسات اعتباري - 310 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 125845/93 مورخ 11/05/1393; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل حساب جاري موضوع تصميمات متخذه در يک هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار - 2.39 MB   PDF icon
18- بخشنامه شماره 126286/93 مورخ 12/05/1393; الحاق مواردي به آئين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمين جلسه کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري (منسوخ) - 239 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره 153191/93 مورخ 08/06/1393; ترجمه سند نظارت مبتنی بر ریسک براي پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم - 905 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره 158465/93 مورخ 12/06/1393; حسابرسي داخلي در بانکها - ترجمه سندي از کميته نظارت بر بانکداري بال در سال 2012 - 460 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره 192342/93 مورخ 16/07/1393; دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان - 412 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 209053/93 مورخ 04/08/1393; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی - 2.42 MB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 222469/93 مورخ 20/08/1393; اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت‌های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه - 98 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 237059/93 مورخ 04/09/1393; ابلاغ نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکاني در فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل (به استثناي خودروي سواري) و تاسيسات - 103 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/1393; اعلام ممنوعیت افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت دار برای دانشگاههای دولتی توسط شبکه بانکي کشور - 93 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393; ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها - 135 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 266728/93 مورخ 08/10/1393; اعلام لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی از جمله عقد جعاله - 92 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره 275190/93 مورخ 16/10/1393; اعلام نحوه محاسبه سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادی - 92 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 277376/93 مورخ 17/10/1393; تاکيد بر رعايت تکاليف قانوني مندرج در تبصره ذيل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذيرش معادن داراي پروانه بهره برداري به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات بانکي - 92 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 17/10/1393; ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی - 113 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 283896/93 مورخ 24/10/1393; استفاده از صنایع دستی ساخت صنعت‌گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز - 94 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره 285893/93 مورخ 27/10/1393; اعلام امکان سرمايه‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری - 147 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/1393; اعلام ممنوعيت اخذ سود مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده براي عقود مرابحه و استصناع - 97 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره 297425/93 مورخ 07/11/1393; لزوم واریز سهم مالیات بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد - 91 KB   PDF icon
35- بخشنامه شماره 300286/93 مورخ 11/11/1393; ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری - 798 KB   PDF icon
36- بخشنامه شماره 306382/93 مورخ 15/11/1393; ابلاغ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری» - 228 KB   PDF icon
37- بخشنامه شماره 330462/93 مورخ 09/12/1393; ابلاغ ترجمه سند اصول 29 گانه نظارت بانکی مؤثر به شبکه بانکی کشور - 1.1 MB   PDF icon
38- بخشنامه شماره 339692/93 مورخ 17/12/1393; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري به شبکه بانکي کشور - 173 KB   PDF icon
39- بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393; اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي - 97 KB   PDF icon
40- بخشنامه شماره 346055/93 مورخ 23/12/1393; ابلاغ فرم يکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه - 208 KB   PDF icon
41- بخشنامه شماره 349105/93 مورخ 25/12/1393; اعلام پذیرش هزینه‌های مرتبط با ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی - 113 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   51,510