1394

1- بخشنامه شماره 3258/94 مورخ 15/01/1394; اعلام مستثني شدن مشروط شرکت‌هاي ذيل برخي نهادها و مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي از رعايت ضوابط مربوط به ذي‌نفع واحد - 105 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره 5949/94 مورخ 17/01/1394; ابلاغ اصلاحيه آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها - 207 KB   PDF icon
3- بخشنامه شماره 31595/94 مورخ 10/02/1394; تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عمليات مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکی ریالی - 90 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره 31614/94 مورخ 10/02/1394; لغو بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/1393 در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل حساب‌های دو‌منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی (کان‌ لم يکن) - 92 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394; ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 - 333 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره 36573/94 مورخ 16/02/1394; اعلام نحوه تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي دوره‌هاي مختلف زماني کمتر از يک‌سال (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394) - 92 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 38868/94 مورخ 19/02/1394; ابلاغ ترجمه سند اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي - 721 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره 57475/94 مورخ 06/03/1394; تأکید بر لزوم اجرای تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن براي تمامي واحدهاي سازماني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي - 93 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره 60351/94 مورخ 10/03/1394; ابلاغ نسخه‌اي از قانون "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور" به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي، مستخرج از قانون مذکور - 632 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره 62147/94 مورخ 11/03/1394; ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري (نسخه بازنگري و اصلاح‌شده) - 174 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 62358/94 مورخ 12/03/1394; تأکید بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394) - 112 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» - 1.27 MB   PDF icon
13- بخشنامه شماره 69643/94 مورخ 20/03/1394; ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394؛ اشاره به برخي تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانکي - 87 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ويژگي‌هاي کنترلي «کارت هوشمند ملي» و «شناسنامه‌هاي طرح جديد» - 8.89 MB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 103332/94 مورخ 23/04/1394; ابلاغ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی - 6.99 MB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 105034/94 مورخ 24/04/1394; ابلاغ قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - 359 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 111222/94 مورخ 03/05/1394; تاکيد بر لزوم استفاده از فرم‌هاي مصوب هيات وزيران در صدور ضمانت‌نامه براي تضمين معاملات دولتي - 97 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره 111364/94 مورخ 04/05/1394; ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه (منسوخ) - 1.2 MB   PDF icon
19- بخشنامه شماره 112339/94 مورخ 04/05/1394; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - 845 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره 114985/94 مورخ 06/05/1394; ابلاغ دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي (نسخه بازنگري و اصلاح‌شده) - 204 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره 116364/94 مورخ 07/05/1394; تاکيد بر لزوم اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي مطابق قوانين مربوط - 92 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 122679/94 مورخ 13/05/1394; ابلاغ اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي - 531 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 127428/94 مورخ 18/05/1394; ابلاغ دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 355 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 128809/94 مورخ 19/05/1394; ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - 6.06 MB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 128925/94 مورخ 21/05/1394; ابلاغ آيين‌نامه اجرايي تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور؛ در خصوص استفاده از تسهيلات فروش اقساطي (کالايي) به جاي دريافت وام ازدواج به صورت نقدي - 1.6 MB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 162644/94 مورخ 19/06/1394; در خصوص نرخ سود ترجيحي تسهيلات اعطايي شبکه بانکي کشور به بخش کشاورزي - 91 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 168831/94 مورخ 25/06/1394; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌هاي مديريت‌کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در سال 1393 - 2.4 MB   PDF icon
28- بخشنامه شماره 172670/94 مورخ 29/06/1394; به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور (موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)) تا پایان سال 1394. - 94 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 183991/94 مورخ 07/07/1394; ابلاغ مصوبه هيات محترم وزيران با موضوع سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در صندوق ضمانت سپرده‌ها براي سال‌هاي ١٣٩٣ و 1394 - 816 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 07/07/1394; ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ريالي و ارزي) - 211 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 187253/94 مورخ 09/07/1394; ابلاغ آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور - 154 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره 204848/94 مورخ 25/07/1394; ابلاغ دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه (منسوخ) - 1.55 MB   PDF icon
33- بخشنامه شماره 225878/94 مورخ 11/08/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامين سرمايه در گردش پايدار براي براي واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي صادراتي درحال كار - 862 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره 232620/94 مورخ 18/08/1394; ابلاغ " آيين‌نامه اجرايي تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور" - 1.97 MB   PDF icon
35- بخشنامه شماره 241742/94 مورخ 25/08/1394; ابلاغ " آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط" - 1.1 MB   PDF icon
36- بخشنامه شماره 249601/94 مورخ 02/09/1394; ابلاغ فرم يکنواخت قرارداد مضاربه - 1.77 MB   PDF icon
37- بخشنامه شماره 257283/94 مورخ 09/09/1394; ابلاغ " دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (١٨) آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي موسسات اعتباري در داخل کشور" - 1.9 MB   PDF icon
38- بخشنامه شماره 258020/94 مورخ 09/09/1394; در خصوص نقطه توقف شناسایی برخي از درآمدهاي بانک‌ها و موسسات اعتباری - 7.15 MB   PDF icon
39- بخشنامه شماره 296348/94 مورخ 15/10/1394;ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال2 - 1.58 MB   PDF icon
40- بخشنامه شماره 296429/94 مورخ 15/10/1394; ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا - 99 KB   PDF icon
41- بخشنامه شماره 296273/94 مورخ 15/10/1394; ابلاغ « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی » - 2.44 MB   PDF icon
42- بخشنامه شماره 298908/94 مورخ 17/10/1394; اصلاح تبصره (2) ماده (6) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری - 209 KB   PDF icon
43- بخشنامه شماره 309476/94 مورخ 26/10/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی" - 589 KB   PDF icon
44- بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394; ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب براي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري - 106 KB   PDF icon
45- بخشنامه شماره 337864/94 مورخ 19/11/1394; ابلاغ «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنين فرم تأييد مطالبات به جاي ضمانت‌نامه - 8.68 MB   PDF icon
46- بخشنامه شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394; تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور - 117 KB   PDF icon
47- بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 25/11/1394; ابلاغ نسخه نهايي صورتهاي مالي نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباري - 4.34 MB   PDF icon
48- بخشنامه شماره 347172/94 مورخ 27/11/1394; ابلاغ فرم‌هاي یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار - 1.24 MB   PDF icon
49- بخشنامه شماره 347278/94 مورخ 27/11/1394; ابلاغ نسخه جدید "دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه" - 1.01 MB   PDF icon
50- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394; ابلاغ نرخ‌های جدید سود بانکی به شبکه بانکي کشور - 102 KB   PDF icon
51- بخشنامه شماره 354607/94 مورخ 03/12/1394; تعريف اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» مندرج در بند (5) بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 17/10/1393 بانک مرکزي موضوع ابلاغ بند‌هاي (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود - 92 KB   PDF icon
52- بخشنامه شماره 378585/94 مورخ 18/12/1394; ابلاغ ضوابط جديد ناظر بر تعرفه‌هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي - ريالي - 719 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   43,790