بخشنامه ها

بخشنامه شماره مب/403 مورخ 29/2/1384؛ ابلاغ ترجمه سند مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری(ازاسناد کمیته نظارت بانکی بال) - 151 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/1753 مورخ 8/9/1384؛‌ دریافت اطلاعات مربوط به کد ملی، کد پستی و شماره سریال شناسنامه مشتری جهت افتتاح حساب بانکی - 35 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/ 2288 مورخ 27/11/1384؛ ابلاغ ترجمه سند راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری(از اسناد کمیته نظارت بانکی بال) - 201 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/ 1025 مورخ 31/4/1385؛ تاکید بر احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک ها - 44 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386؛ حداقل الزامات تحت عنوان " رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری " - 370 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/348 مورخ 2/2/1387؛ آیین نامه نظام سنجش اعتبار(موضوع مصوبه شماره 211829/ت39396/ه مورخ 26/12/1386 هیات محترم وزیران) - 1.27 MB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/349 مورخ 2/2/1387؛ آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور(موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/12/1386 هیات محترم وزیران) - 491 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387؛‌ ابلاغ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری - 167 KB   PDF icon
بخشنامه شماره مب/2453 مورخ 3/7/1387؛ ضرورت دریافت شماره اقتصادی اشخاص حقوقی برای اعطای تسهیلات - 68 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 55556 مورخ 16/9/1387؛ اعلام مدارک شناسایی قابل قبول برای اتباع خارجی جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز - 34 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - 107 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 211072/88 مورخ 9/10/1388؛‌ حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق" - 596 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 236113/88 مورخ 8/11/1388؛ تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (44) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - 98 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/2/1389؛‌ ارسال لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگی های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی - 454 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389؛ ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها - 129 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 92805/89 مورخ 2/5/1389؛ در خصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز(موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) - بانک ها - 36 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 92816/89 مورخ 2/5/1389؛ در خصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز(موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) - صرافی ها - 34 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 128003/89 مورخ 15/6/1389؛ لزوم ایجاد واحدی به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری( موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) - 35 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/8/1389؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری(مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار) - 130 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/8/1389؛ تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد"آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها"،‌موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389 - 92 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 271637/89 مورخ 8/12/1389؛ ابلاغ مقاله «پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضد پولشویی» به شبکه بانکی کشور - 59 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 279803/89 مورخ 16/12/1389؛ در خصوص لزوم شناسایی مشتریان بانک ها توسط متصدیان بانکی و عدم واگذاری این وظیفه به اشخاص ثالث - 36 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 284876/89 مورخ 22/12/1389؛ اصلاح بخشی از آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها - 197 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390؛ ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری - 1018 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 59120/90 مورخ 17/03/1390؛ در خصوص تمدید اعتبار اولین کارت های شناسایی ملی صادره طی سال های 1380 لغایت 1383 تا پایان سال 1392 - 71 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390؛ لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 26/5/1390 - 111 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 190959/90 مورخ 14/8/1390؛ اشخاص(حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 173029/90 مورخ 25/7/1390 - 116 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 237091/90 مورخ 6/10/1390؛ لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی توسط صندوق های قرض الحسنه - 131 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 237089/90 مورخ 6/10/1390؛ رعایت مقررات مبارزه با پولشویی توسط شرکت های لیزینگ - 128 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 274508/90 مورخ 17/11/1390؛ ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری و صرافی ها - 322 KB   PDF icon
بخشنامه شماره 75324/91 مورخ 27/3/1391؛ لزوم اخذ شناسه ملی توسط تمامی اشخاص حقوقی از جمله موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، دانشگاه ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه و ارائه آن به بانک ها و موسسات اعتباری - 2.54 MB   PDF icon
بخشنامه شماره 105465/92 مورخ 13/04/1392; ابلاغ ترجمه کتاب "استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم"  
ابلاغ بخشنامه شماره 359526/92 مورخ 07/12/1392 ; ارسال کتاب پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم ، راهنماي عملي براي ناظران بانكي 123 KB -  
بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ويژگي‌هاي کنترلي «کارت هوشمند ملي» و «شناسنامه‌هاي طرح جديد»  
بخشنامه شماره 42930/95 مورخ 13/02/1395؛ ابلاغ "قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم" - 313 KB   PDF icon
بخشنامه شماره ۱۳۵۷۱/۹۶ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ ؛ تاکيد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک ها - 128 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   30,608