دکتر ولی اله سیف، رئیس کل

دکتر ولی اله سیف، رئیس کل  نام و نام خانوادگی:
ولی اله سیف
 
سمت:

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
مدرک:

دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
 
سوابق:

مدیر عامل بانک کارآفرین از مرداد سال 89 تا 5/6/92
رییس هیات مدیره و مدیر عامل فیوچر بانک در بحرین به مدت 5 سال
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک های ملت، صادرات ،سپه و ملی ایران  به مدت 20 سال
معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت 2 سال
قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و خرید وزارت بازرگانی به مدت 5/1 سال
مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت 2 سال
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

در حال حاضر :
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازديدها:   29,053