دکتر ولی اله سیف، رئیس کل

دکتر ولی اله سیف، رئیس کل  نام و نام خانوادگی:
ولی اله سیف
 
سمت:

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
مدرک:

دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
 
سوابق:

مدیر عامل بانک کارآفرین از مرداد سال ۸۹ تا ۵/۶/۹۲
رییس هیات مدیره و مدیر عامل فیوچر بانک در بحرین به مدت ۵ سال
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک های ملت، صادرات ،سپه و ملی ایران  به مدت ۲۰ سال
معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت ۲ سال
قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و خرید وزارت بازرگانی به مدت ۵/۱ سال
مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت ۲ سال
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

در حال حاضر :
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازديدها:   26,309