گزارش تصویری از دیدار نوروزی رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباریتعداد بازديدها:   2,554