گزارش تصویری آيين رونمايی سامانه صياد در حاشيه جلسه شورای پول و اعتبارتعداد بازديدها:   1,455