همايش آموزش طرح ارزيابی تسهيلات اعطايی بانكها به بنگاههای كوچك زود بازده

گزارش تصويری همايش آموزش طرح ارزيابی تسهيلات اعطايی بانكها به بنگاههای كوچك زود بازده در سالن اجتماعات مجتمع مذهبی فرهنگی حضرت فاطمه زهرا (س)بانك مركری ج.ا.ا

تاريخ:1387/02/19

تعداد بازديدها:   8,684