گزارش تصویری از جلسه انتخابات شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی، مردادماه 1396تعداد بازديدها:   3,314