صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » شاخص های قيمت » شاخص قيمت كالاهای صادراتی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

شاخص قيمت كالاهای صادراتی

1395  |  1394  |  1393  |  1392  |  1391  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385

1395
» فروردين 429 KB -   PDF icon
» اردیبهشت 423 KB -   PDF icon
» خرداد 421 KB -   PDF icon
» تیر 389 KB -   PDF icon
» مرداد 488 KB -   PDF icon
» شهریور 460 KB -   PDF icon
» مهر 325 KB -   PDF icon
» آبان 421 KB -   PDF icon
» آذر 547 KB -   PDF icon
» دی 420 KB -   PDF icon
» بهمن 427 KB -   PDF icon