صفحه نخست » نظارت بانکی » گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منتشر گرديد؛

گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر