اسکناسهای از جریان خارج شده

5000 ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: تهران
تاریخ از جریان خارج شدن:  1376/02/31

 

 
  
 

5000 ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: حرم مطهر حضرت معصومه (س)
تاریخ از جریان خارج شدن:1386/06/31

 

 
10000 ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: مجلس شورای ملی
تاریخ از جریان خارج شدن: 1376/02/31


 

 


10000 ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ از جریان خارج شدن: 1383/06/31 


 
تعداد بازديدها:   3,531