صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » شاخص های قيمت » شاخص قيمت توليد كننده
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

شاخص قيمت توليد كننده

1395  |  1394  |  1393  |  1392  |  1391  |  1390  |  1389  |  1388  |  1387  |  1386  |  1385  |  1384  |  1383  |  1382  |  1381

1395
» فروردين 764 KB -   PDF icon
» اردیبهشت 302 KB -   PDF icon
» خرداد 318 KB -   PDF icon
» تیر 458 KB -   PDF icon
» مرداد 312 KB -   PDF icon
» شهریور 337 KB -   PDF icon
» مهر 294 KB -   PDF icon
» آبان 309 KB -   PDF icon
» آذر 798 KB -   PDF icon
» دی 801 KB -   PDF icon
» بهمن 238 KB -   PDF icon