1388

۱- بخشنامه شماره ۹۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۸۸ ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي مشارکت مدني به يکي از اشکال تسهيلات اعتباري - 46 KB   PDF icon
۲- بخشنامه شماره ۷۰۳۸/۸۸ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۸ ; لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجراي الزامات ماده ۵ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي - 50 KB   PDF icon
۳- بخشنامه شماره ۱۰۸۷۰/۸۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸ - 1.7 MB   PDF icon
۴- بخشنامه شماره ۱۴۸۳۲/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ مصوبه هيات‌ وزيران درخصوص نحوه دريافت کارمزد قبوض خدماتي - 174 KB   PDF icon
۵- بخشنامه شماره ۱۵۲۳۸/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام برنامه زمان‌بندي درخصوص فروش دارايي‌هاي غيرضروري، فروش سهام شرکت‌هاي تحت پوشش و فروش دارايي هاي مازاد و تمليکي - 44 KB   PDF icon
۶- بخشنامه شماره ۱۵۹۰۳/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; چگونگي محاسبه سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت که قبل از سررسيد فسخ مي‌گردد - 46 KB   PDF icon
۷- بخشنامه شماره ۱۶۲۸۹/۸۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ مجدد برخي از مفاد بسته سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸ - 56 KB   PDF icon
۸ - بخشنامه شماره ۱۶۸۳۲/۸۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ ; اعلام تاريخ اجراي ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸ - 33 KB   PDF icon
۹ - بخشنامه شماره ۱۹۵۴۶/۸۸ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۸ ; اصلاحيه دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک پول ، موضوع بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۸ - 36 KB   PDF icon
۱۰ - بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳/۸۸ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ ; اصلاحيه پيوست شماره (۱) دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها - 59 KB   PDF icon
۱۱ - بخشنامه شماره ۲۳۷۶۵/۸۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۸ ; پيگيري در مورد ايجاد واحد تطبيق و ارزيابي در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي و ارائه توضيحاتي در اين خصوص - 54 KB   PDF icon
۱۲ - بخشنامه شماره ۲۴۰۲۷/۸۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۸ ; ارائه توضيحات تکميلي درخصوص ماده ۲۶ بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۸- موضوع " تسهيلات و تعهدات کلان " - 43 KB   PDF icon
۱۳ - بخشنامه شماره ۲۴۸۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۸ ; اعلام تاريخ اجراي ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸ - 51 KB   PDF icon
۱۴- بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵/۸۸ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۸ ; ابلاغ جدول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) - 12.47 MB   PDF icon
۱۵- بخشنامه شماره ۵۷۳۷۰/۸۸ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي - 158 KB   PDF icon
۱۶- بخشنامه شماره ۴۹۱۲۸/۸۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکيد بر اجراي قوانين موضوعه از جمله لايحه اداره امور بانک‌ها توسط بانک‌هاي دولتي و ضرورت توجه مديران امور استان ها به نقش انحصاري آنها براي اتخاذ تصميمات مربوط به بخش منابع و مصارف بانک‌ها - 40 KB   PDF icon
۱۷- بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۳۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکيد بر ضرورت اجراي تکليف قانوني مبني بر وصول يا صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت چک‌هاي واگذاري و يا ارائه شده به بانک‌ها - 109 KB   PDF icon
۱۸- بخشنامه شماره ۷۸۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۸ ; اصلاح بند ۳-۱ ( تعريف ذينفع واحد) از بخشنامه تسهيلات و تعهدات کلان ، به شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ - 118 KB   PDF icon
۱۹- بخشنامه شماره ۷۷۴۴۴/۸۸ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ ; ارائه توضيحات تکميلي درخصوص مصوبه شماره ۵۹۱ مجمع عمومي بانک ها و بسته سياستي- نظارتي سال ۱۳۸۷ - 121 KB   PDF icon
۲۰- بخشنامه شماره ۸۵۲۵۷/۸۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۸ ; نحوه طبقه‌بندی اوراق مشارکت سررسيد شده‌ای که مبالغ آن در سررسيد از سوی ناشر بازپرداخت نگرديده‌است - 51 KB   PDF icon
۲۱- بخشنامه شماره ۸۷۷۴۱/۸۸ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ ; ارائه توضيحاتي درخصوص سوالات بانک ها در مورد چک‌پول‌هايي که هنوز از جريان خارج نشده‌اند. - 85 KB   PDF icon
۲۲- بخشنامه شماره ۹۳۲۴۳/۸۸ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۸ ; توضيحات تکميلي در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌ها ( بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۵) مبني بر لزوم احتساب ذخيره براي "سود دريافتني" و "وجه التزام دريافتني" - 88 KB   PDF icon
۲۳- بخشنامه شماره ۱۰۴۰۹۹/۸۸ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباري به تهيه و ارائه صورت هاي مالي تلفيقي - 86 KB   PDF icon
۲۴- بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۸ ; روش دريافت اقساط از مشتري پس از معوق شدن مطالبات - 122 KB   PDF icon
۲۵- بخشنامه شماره ۱۳۸۸۱۶/۸۸ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۸ ; درخواست اتخاذ تدابير لازم جهت بهره‌مندي مطلوب‌تر جانبازان و معلولين از خدمات شبکه بانکي کشور - 92 KB   PDF icon
۲۶- بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ ; ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري ( موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران) (منسوخ) - 200 KB   PDF icon
۲۷- بخشنامه شماره ۱۹۹۷۳۰/۸۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ ; پيگيري پاره‌اي از تکاليف مقرر در بخشنامه هيات‌محترم وزيران تحت عنوان " آيين نامه وصول مطالبات سررسيد‌گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) " (منسوخ) - 89 KB   PDF icon
۲۸- بخشنامه شماره ۲۰۳۴۵۹/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباري به مکاتبه با مشتريان داراي مطالبات معوق‌ ، به منظور تشويق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آيين نامه و توجه به پيامد ناديده گرفتن آن - 88 KB   PDF icon
۲۹- بخشنامه شماره ۲۰۶۶۸۰/۸۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۸۸ ; اصلاحيه آيين نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي (Back to Back) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي - 86 KB   PDF icon
۳۰- بخشنامه شماره ۲۰۸۰۳۶/۸۸ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجراي الزامات ماده ۵ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي - 86 KB   PDF icon
۳۱- بخشنامه شماره ۲۱۰۰۶۸/۸۸ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۸ ; ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - 107 KB   PDF icon
۳۲- بخشنامه شماره ۲۱۱۰۷۲/۸۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۸ ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک تطبيق" - 596 KB   PDF icon
۳۳- بخشنامه شماره ۲۳۳۲۹۴/۸۸ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۸ ; نحوه وصول مبلغ قرض‌الحسنه اعطايي و کارمزد متعلقه به آن - 85 KB   PDF icon
۳۴- بخشنامه شماره ۲۳۶۱۱۳/۸۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۸ ; تدابير و ساز و کار لازم جهت تسهيل امور در اجراي ماده (۴۴) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - 98 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   50,605