نشریات و پژوهش‌ها

شما در اينجا می‌توانيد مهمترين نشريات ادواری بانک مرکزی شامل نماگرهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه و مجله روند را مشاهده يا دريافت نمائيد.

نشریات

EconomicTrends_fa.jpg

نماگرهای اقتصادی

دوره انتشار : فصلی

خلاصه تحولات اقتصادی کشور
خلاصه تحولات اقتصادی کشور

بازه انتشار: سالانه

گزارش اقتصادی و ترازنامه

گزارش اقتصادی و ترازنامه

دوره انتشار : سالانه

...

فصلنامه روند

دوره انتشار : فصلی

DailyEcoNews.jpg

اخبار اقتصادی روز

دوره انتشار : ماهنامه