حساب‌های ملی ايران

 


حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله به صورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سري‌های زمانی جداگانه به قيمت‌های جاری و ثابت سال‌های پایه 1383 ، 1390 و 1395  ارائه می‌گردد.
 

حسابهای ملی فصلی

حسایهای ملی فصلی مجموعه ای از سری‌های زمانی فصلی را که در يک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده اند، نشان می دهد. هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحولات جاری اقتصاد است. از این رو، ویژگی‌هائی همچون دقت، جامعیت، انسجام منطقی و بهنگام بودن از جمله الزامات تهیه حسابهای ملی فصلی محسوب می شوند. در این قسمت مجموعه سری‌های زمانی حسابهای ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت سال‌های پایه 1383 ، 1390 و 1395  ارائه می گردد.

جدول داده - ستانده

مجموعه جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران و جداول پشتيبان می‌باشد. در این قسمت جدول داده ـ ستانده (به‌هنگام شده) سال 1389 و جداول داده ـ ستانده آماری سال‌های 1378 ، 1383 و 1395 در دسترس می‌باشد.
 

جدول جریان وجوه منابع مالی 

حساب جريان وجوه ايران شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سال‌های (1398-1351) به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.
 

موجودی سرمایه

موجودی سرمايه یا دارائی‌های غیر مالی تولید شده عبارت است از مجموعه کالاهای سرمايه ای فیزیکی کشور که قابل اندازه گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغییر سال پایه حسابهای ملی ایران، سری زمانی موجودی سرمایه نیز بر اساس سال‌های پایه 1383 ، 1390 و 1395 در دسترس می باشند.
 

شاخص‌های بهره‌وری

يک مقياس بهره‌وری به بيان ساده نسبت يک شاخص مقداری از يک ستانده معين به يک شاخص مقداری از يک داده معين يا ترکيبی از چندين داده می‌باشد. با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغییر سال پایه حسابهای ملی ایران، سری زمانی شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران نیز طی سال‌های (1400-1375) به روز رسانی شده و  بر مبنای سال‌های پایه 1383 ، 1390 و 1395 در دسترس می باشند.
 

آمارهای مالی دولت 

آمارهای مالی دولت شامل محاسبات مقدماتی درآمدها و هزینه‌های دولت، داد و ستد دارایی‌ها و بدهی‌ها، مخارج دولت برحسب وظایف و صورت وضعیت منابع و مصارف دولت بر اساس دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM) می‌باشد. دستورالعمل استاندارد آمارهای مالی دولت به تعریف و طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت مي‌پردازد. آمارهای مالی دولت شامل آمارهای مالی بودجه عمومی ‌دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی مي‌باشد. دولت عمومی مطابق این تعریف، شرکت‌ها و یا شبه‌شرکت‌های عمومی را دربر نمي‌گیرد.
 

حساب ترازنامه ملی 

 ترازنامه یک صورت مالی است که برای یک مقطع زمانی مشخص تهیه می‌­شود و ارزش دارایی­‌ها و بدهی‌­های یک واحد نهادی یا گروهی از واحدهاي نهادی را نشان می­‌دهد. ترازنامه را مي­‌توان برای واحدهای نهادی، بخش‌­های نهادی و کل اقتصاد تدوین کرد. منابع مالی و غیر­مالی در اختیار یک واحد یا بخش نهادی که در ترازنامه نشان داده می‌­شود، نماگری از وضعیت اقتصادی ارائه مي­‌دهد. این منابع در قلم ترازکننده­ حساب ترازنامه یعنی ارزش ویژه خلاصه می‌­شود.
 

ماتریس حسابداری اجتماعی  

ماتریس حسابداری اجتماعی بر خلاف جداول داده ستانده و همچنین جداول عرضه، مصرف بطور عمده بر نقش نهادهای اقتصادی و نقش خانوارها بر اقتصاد و چگونگی ایجاد و توزیع درآمد نهادهای اقتصادی متمرکز می‌باشد و در نتیجه ابزار بسیار کارآمدی جهت بررسی و تحلیل سیاست‌های توسعه اقتصادی و نیز موضوع توزیع درآمد است. به عبارت دیگر در این نوع از حسابهای اقتصادی، سوابق نهادهای اجتماعی و اقتصادی معیار اصلی طبقه‌بندی‌ها خواهد بود.تعداد بازديدها:   1,012,611