موجودی سرمايه

اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در راستای گسترش و تکمیل مجموعه ارقام حسابهای ملی و فراهم ساختن آمارهای پایه‌ای مورد نیاز، برآورد موجودی سرمایه را در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده و پس از طی مراحل کارشناسی و تعاملات آماری مورد نیاز با حوزه‌های مرتبط، نتایج حاصل از اقدامات به عمل آمده را منتشر می‌نماید.
موجودی سرمایه عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای و دارائی‌های غیر مالی تولیده شده کشور که تحت عنوان ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قابل اندازه‌گیری بوده و در فرایند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام استاندارد حسابهای ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها است. بنابراین موجودی سرمایه دارائی‌های غیر مالی تولید شده را می‌توان مجموع ارزش «ساختمان و تأسیسات»، «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تحقیق و توسعه»، «اکتشاف معادن» و «سایر دارائی‌های ثابت تولید شده» دانست که در فرایند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده می باشند.
براساس پيشنهاد نظام حساب‌های ملی به منظور برآورد موجودی سرمایه، از روش «موجودی‌گیری دائمی»  استفاده شده است.
لازم به ذکر است، با توجه به اصلاحات به عمل آمده بر مبنای آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد نظام حسابهای ملی 2008 و همچنین تغيير سال پايه مجموعه حسابهاي ملي ايران، سری های زماني موجودي سرمايه بر اساس سا‌‌‌ل های پايه قبلی 1383 و 1390 به همراه آخرین سال پایه محاسباتی 1395 در دسترس می باشند.تعداد بازديدها:   80,179