اسکناس‌های از جریان خارج شده

5000 ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: تهران
تاریخ از جریان خارج شدن:  1376/02/31
 
   
5000 ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: حرم مطهر حضرت معصومه (س)
تاریخ از جریان خارج شدن:1383/06/31
 
   
10000 ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: مجلس شورای ملی
تاریخ از جریان خارج شدن: 1376/02/31
 
   
10000 ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ از جریان خارج شدن: 1383/06/31
 
   


تعداد بازديدها:   89,512