اسکناس‌های از جریان خارج شده

۵۰۰۰ ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: تهران
تاریخ از جریان خارج شدن:  ۱۳۷۶/۰۲/۳۱
 
   
۵۰۰۰ ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: حرم مطهر حضرت معصومه (س)
تاریخ از جریان خارج شدن:۱۳۸۳/۰۶/۳۱
 
   
۱۰۰۰۰ ریالی
طرح رو: حرم مطهر امام رضا (ع)
طرح پشت: مجلس شورای ملی
تاریخ از جریان خارج شدن: ۱۳۷۶/۰۲/۳۱
 
   
۱۰۰۰۰ ریالی
طرح رو: راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی
طرح پشت: بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ از جریان خارج شدن: ۱۳۸۳/۰۶/۳۱
 
   
تعداد بازديدها:   18,202