اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر عبدالناصر همتی

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)
دکتر اکبر کمیجانی

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
 

 
 
 

سرپرست معاونت ارزی

غلامرضا پناهی

 

 

معاون اداری و مالی

   (عضو هيأت عامل)
بهمن مسگرها

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر پیمان قربانی

 

معاون حقوقی و امور مجلس

دکتر حسین نقره کار شیرازی

 
 
 

معاون فناوری های نوین

ناصر حکیمی

 

معاون نظارتی

فرشاد حیدری               معاون بین الملل

                 حسین یعقوبی میاب
 

تعداد بازديدها:   211,677