اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمدرضا فرزین

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد طالبی

 
دکتر محمد آرام

معاون ارزی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد آرام

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

   (عضو هيأت عامل)
دکتر یکتا اشرفی

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد شیریجیان

 

معاون حقوقی و امور مجلس

  
دکتر سجاد افشار

 

معاون فناوری های نوین

دکتر مهران محرميان

 
 
دکتر محسن کریمی

معاون بین الملل

دکتر محسن کریمی


تعداد بازديدها:   548,809