دکتر ابوالفضل نجارزاده، معاون اداری و مالی

دکتر ابوالفضل نجارزاده، معاون اداری و مالی

تلفن تماس:29951​​​​​​​
​​​​​​​
سوابق اجرايی:
 
- مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن
- دبیر هیات مدیره بانک صنعت و معدن
- مدیر امور حوزه مدیرعامل بانک صنعت و معدن
- دبیر کمیته عالی اعتبارات بانک صنعت و معدن
- دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی
- مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی
- سرپرست اداره کل پشتیبانی و منابع انسانی صندوق توسعه ملی
- مشاور معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- مدیر داخلی مجلات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- عضو کمیسیون هماهنگی سرمایه گذاری بانک ها

سوابق تحصيلی:
- دكتری اقتصاد، گرایش پول و بانکداری ـ دانشگاه مفید
- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ـ دانشگاه بوعلی سینا 
- كارشناسی اقتصاد ـ دانشگاه علامه طباطبایی

دوره های آموزشی طی شده:
- دوره جامع تحلیل گیری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی (CFA)، دانشگاه صنعتی شریف، 1392
- دوره بانکداری جامع، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 1394
- دوره آموزشی اعتبارسنجی مشتریان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 1394
- دوره مدیریت ریسک در بانک ها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 1395
- گذراندن دوره های مختلف آموزشی در حوزه بازارهای پولی و مالی

سوابق آموزشی:
- مدرس دروس اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی
- مدرس دروس اقتصادی در دانشگاه پیام نور

سوابق پژوهشی :
- نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان و بانکداری 
- ارائه مقالات در همايش ها و كنفرانس هاي ملی و بین المللی
- اجرای طرح های پژوهشی در حوزه اقتصاد كلان
- راهنمايی و مشاوره  پايان نامه های كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی
 تعداد بازديدها:   54,188