سعید مستشار، معاون اداری و مالی

سوابق مدیریتی و اجرایی
-    عضو هیأت عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی؛ آبان 1400 تاکنون
-    عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا، 1397-1400
-    مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات ایران، 1393-1397
-    مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، 1388-1393
-    رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران، 1394-1395
-    مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388-1393
-    مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت لیزینگ صنعت و معدن، 1385-1388

سایر سوابق
-    عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی
-    عضو هیأت امنای مؤسسه عالی بانکداری ایران
-    عضو هیأت مؤسس، عضو هیأت مدیره و بازرس قانونی انجمن علمی مالی اسلامی ایران
-    مؤسس و مدیرمسئول انتشارات بورس
-    

سوابق تحصیلی
-    دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علوم و تحقیقات (در حال نگارش رساله)
-    کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)

تألیف و ترجمه
-    کتاب مدیریت وجوه نقد، رویکرد عملیاتی؛ انتشارات بورس
-    کتاب الفبای بورس؛ انتشارات بورس

 


تعداد بازديدها:   67,019