میز خدمت بانک مرکزی

ردیفعنوان خدمت (شناسه خدمت)زیر خدمت­هاشرح خدمت
1انجام امور بانکي ریالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی (10012719000)1. برداشت نقدی از حساب های دولتی10012719100برداشت از حساب های دولتی مفتوحه نزد بانک مرکزی که صرفا از طریق چک به نماینده قانونی سازمان انجام می شود. برداشت از حساب کارمندی کارمندان بانک مرکزی
2. واریز نقدی به حساب های دولتی10012719101پس از تکمیل فرم واریز به حساب های دولتی یا حساب کارمندی کارمندان بانک مرکزی این خدمت انجام می شود
3. ارائه خدمات مرتبط با ابزار پرداخت برای حساب های دولتی10012719102ارائه ابزاربرداشت الکترونیک
4. انتقال وجه ریالی بین حساب های دولتی10012719103کارسازی دستورپرداخت (چک) ‌های سازمان های دولتی پرداخت حقوق کارکنان دولت کارسازی دستورپرداخت‌های کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. اعطای دسترسی به پرتال تبادل اطلاعات مربوط به انتقال حساب های دولتی (بهداد)10012719104 
6. افتتاح حساب ریالی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی10012719105افتتاح حساب سازمان های دولتی و خزانه معین استان ها و ارائه خدمات بانکی اعم از صورت حساب، دسته چک به سازمان های مربوطه.
7. نگهداری حساب های ریالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی10012719106طبق بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی کشور و بند ب ماده 17 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از افتتاح حساب نزد بانک مرکزی وظیفه نگهداری و ارائه خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی-اداره معاملات ریالی می باشد.
8. مسدودی، رفع مسدودی حساب های ریالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی10012719107ارائه نامه از سوی خزانه داریکل کشور و یا خزانه معین استان مربوطه جهت انسداد/رفع انسداد حسابهای دستگاههای اجرایی
9. بستن حساب های ریالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی10012719108ارائه نامه به بانک مرکزی از سوی دستگاه اجرایی جهت بستن حساب
10. اعمال تغییرات امضا برای حساب های ریالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی10012719109ارائه نامه از سوی خزانه داریکل کشور و یا خزانه معین استان جهت تغییر امضا
2انجام امور بانکي ریالی مربوط به بانک ها و موسسات اعتباري (13012720000)1. ارائه اطلاعات گردش حساب های ریالی بانک ها و موسسات اعتباري13012720100با تسلیم درخواست بانک یا موسسه اعتباری به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی امکان ارائه اطلاعات گردش حساب در بازه زمانی مندرج در نامه به نماینده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری امکان پذیر می باشد.
2. افتتاح حساب برای بانک ها و موسسات اعتباري13012720101ارائه نامه درخواست افتتاح حساب از سوی بانک یا موسسه اعتباری به بانک مرکزی
3. نگهداری حساب های بانک ها و موسسات اعتباري13012720102پس از افتتاح حساب بانکها و موسسات اعتباری وظیفه نگهداری حسابها بر عهده بانک مرکزی می باشد.
4. مسدودی، رفع مسدودی حساب های بانک ها و موسسات اعتباري13012720103ارائه نامه از سوی بانک یا موسسه اعتباری جهت انسداد/رفع انسداد حساب
5. بستن حساب های بانک ها و موسسات اعتباري13012720104ارائه نامه به بانک مرکزی از سوی بانک یا موسسه اعتباری جهت بستن حساب
6. اعمال تغییرات امضا برای حساب های بانک ها و موسسات اعتباري13012720105ارائه نامه درخواست تغییر امضا از سوی بانک و موسسه اعتباری
7. ارائه خدمات تسویه بانک ها و موسسات اعتباري13012720106تسویه دستورپرداخت‌های ارسالی مشتریان بانک‌ها، تسویه خالص عملیات سایر سامانه‌های حاکمیتی شامل پایا، شتاب، چکاوک، قبوض دولتی، شاپرک، تسویه خالص عملیات بازار باز
8. رفع اختلافات مالی و غیر مالی اعضا در چکاوک13012720107اختلافات مالی ناشی از مغایرت‌های حادث شده در عملیات پذیرش و پردازش چک در سامانه چکاوک که با تعاملات متداول بین طرفین منجر به حل و فصل نگردیده، در واحد راهبری چکاوک بررسی و تعیین تکلیف می‌گردند.اختلافات غیر مالی ناشی از مبادله چک در سامانه چکاوک؛ اشتباهات کاربری و سیستمی حین واگذاری و تعیین وضعیت چک که منجر به تضییع حقوق ذینفعان از جمله بانک و مشتری می‌گردد، با رصد و پایش رفتار اعضای سامانه چکاوک و بعضا رسیدگی به شکایت‌های رسیده از طرفین درخصوص عملکردهای نادرست به شرح گذشته، در واحد راهبری چکاوک تحت بررسی و اعلام نتیجه و نیز کنترل به‌منظور کاهش این‌گونه موارد می‌باشد.
9. ایجاد حساب کاربری شعبات جديد بانک‌ها در سامانه چکاوک13012720108چنانچه اقدام بانک یا موسسه اعتباری عضو در سامانه چکاوک به افتتاح شعبه/باجه جدید، منجر به اخذ مجوزهای لازم از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا گردد، مراتب توسط وی جهت ثبت اطلاعات شعبه/باجه جدید به‌منظور امکان آغاز مبادلات چک در سامانه مزبور به اداره معاملات ریالی اعلام می‌گردد. واحد راهبری پس از حصول اطمینان از اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام به ثبت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه نموده و مراتب را به عضو اعلام می‌نماید.
10. برداشت نقدی از حساب بانک های عامل و موسسات اعتباری13012720109پس از دریافت حواله نقدی از دایره ساتنا و تائید حواله ، حواله مذکور به نماینده قانونی بانک یا موسسه اعتباری تحویل داده می شود ،سپس نماینده حواله را به اداره نشر اسکناس و خزانه جهت دریافت نقدینگی تسلیم می نمایند
11. واریز نقدی به حساب های بانک های عامل و موسسات اعتباری13012720110تکمیل فرم واریز به حساب بانک یا موسسه اعتباری و سپس دریافت وجه نقد توسط تحویلدار و واریز آن به حساب مورد نظر در سند واریزی
12. رفع اشتباه‌واریزی‌‌ بانک‌ها به حساب‌های خزانه‌داری‌کل‌کشور13012720111عودت وجوه اشتباه واریزی بانک‌ها به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی با درخواست کتبی بانک
3ارائه مجوز یا تأییدیه فعالیت حسابرس/ بازرس قانونی در نظام بانکی کشور (13012721000)1. صدور تاييديه صلاحيت حسابرسان برای فعالیت در نظام بانکی کشور13012721100حسابرسان پیشنهادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور انتخاب در مجمع عمومی آن‌ها، توسط کارگروه موضوع ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی (بخشنامه شماره 43463/90 مورخ 28/02/1390) مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت احراز شرایط ضوابط، انتخاب آن‌ها در مجمع عمومی بانک/مؤسسه اعتباری مربوط بلامانع اعلام می‌شود.
2. صدور مجوز ثبت حسابرس مستقل بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در سرزمین اصلی13012721101صدور تأییدیه حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی
3. صدور مجوز ثبت حسابرس مستقل بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد13012721102صدور تأییدیه حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی
4تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی ریالی (13012722000)13012722000تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی
5رتبه بندي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي (13012723000)13012723000رتبه بندي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي
6ارائه آمار، اطلاعات و گزارش های اقتصادی، پولی، ارزی، اعتباری و بانکی (13012724000)13012724000ارائه آمار، اطلاعات و گزارش های اقتصادی، پولی، ارزی، اعتباری و بانکی
7صدور مجوز انتشار اوراق بهادار(مشارکت) (10012725000)10012725000صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت
8ارائه خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری (13012726000)13012726000به استناد قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18‏‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1351 (آخرين اصلاحات 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏/02‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1399) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب داراي اختيارات زير مي‌باشد: «دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين به موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها با تأمين کافي» و «تنزيل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگاني کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمين کافي.» در همين راستا و براساس آيين ‌نامه اعطاي اعتبار به بانکها مصوب مورخ 1351 شوراي پول و اعتبار و و همچنين به موجب دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي مصوب مورخ 03‏/10‏/1398 شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي اختيار دارد براي موارد مختلف از جمله کمبود نقدينگي بانکها، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و تامين منابع براي بانکها (به علت اجراي تکاليف) اقدام به اعطاي خطوط اعتباري ‌نمايد. براين اساس اين بانک پس از دريافت درخواست بانک/موسسه اعتباري مبني بر دريافت اعتبار، در صورت لزوم و ارائه وثايق مکفي نسبت به بررسي منابع و مصارف، وضعيت اعتباري و ساير موارد مرتبط با بانک/موسسه اعتباري متقاضي اقدام و گزارش مربوطه را جهت اتخاذ تصميم به کميسيون اعتباري منعکس مي نمايد. در نهايت پس از موافقت کميسيون اعتباري و تائيد مقام محترم رياست کل بانک قرارداد مربوط به خط اعتباري منعقد مي گردد. پس از انعقاد قرارداد با بانک/موسسه اعتباري، عمليات اجرايي مربوط به پادار شدن اعتبار در حساب متقاضي از طريق اداره معاملات ريالي صورت مي پذيرد. در طول مدت برخورداري متقاضي از اعتبار، سود قرارداد و پس از تاريخ سررسيد (و عدم بازپرداخت اصل اعتبار توسط اعتبار گيرنده) ساير هزينه هاي متعلقه، در مقاطع سه ماهه توسط اداره حسابداريکل و بودجه محاسبه و به اعتبار گيرنده اعلام مي گردد تا نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. پس از سررسيد نيز درصورت وجود وثايق و عدم ايفاي تعهدات از سوي دريافت کننده اعتبار، اقدامات لازم در رابطه با وثايق توسط اداره عمليات بازار باز صورت مي‌پذيرد.
9تأیید گزارش های حسابرسي بانک‌ها و نهادهاي دولتي (13012727000)10012727000ارسال پاسخ تاييديه‌هاي حسابرسيِ دريافتي از بانک‌ها و نهادهاي دولتي
10ارائه صورتحساب ارزي به بانک‌ها (13012728000)13012728000درپایان هرماه شمسی پس ازبستن حسابهای پایان ماه ، گزارش صورتحساب ارزی ازسیستم حسابداریکل وبودجه برای بانکهایی که نزد بانک مرکزی حساب سپرده ارزی دیداری دارند دریافت وارسال می شود.
11پاسخ به استعلام های حوزه بانک مرکزی (13012729000)1. پاسخ به استعلام بانکها در خصوص برقراری روابط کارگزاري با بانک‌های خارجي13012729100اداره مطالعات و سازمان‌هاي بين‌المللي بانک مرکزي، بر اساس درخواست موردي سيستم بانکي کشور، در خصوص وضعيت مالي و اعتباري بانک‌هاي خارجي متقاضي برقراري روابط کارگزاري اظهار نظر مي‌کند که مقرراتي در خصوص الزام بانک‌ها به استعلام از بانک مرکزي در اين خصوص موجود نيست اما طبق رويه‌هاي موجود به منظور بررسي امکان برقراري روابط کارگزاري با بانک‌هاي خارجي، وضعيت مالي و اعتباري آن بانک از منظر ريسک‌هاي متعدد از جمله ريسک‌هاي‌ نقدينگي، اعتباري، عملياتي، تطبيق و غيره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد
2. پاسخ به استعلام بانکها در خصوص مناطق پرخطر از نظر پولشويي13012729101-
3. پاسخ به استعلام در خصوص برقراري روابط کارگزاري با بانک‌هاي مستقر در مناطق پرخطر از نظر پولشويي13012729102-
4. پاسخ به استعلام مراجع قضایی درخصوص شاخص تورم، نرخ ارز، سكه و طلا13012729103ثبت وقایع و اطلاعات و همچنین ارائه پاسخ به مراجع قضایی و قانونی در سراسر کشور
5. پاسخ به استعلام مراجع قضایی درخصوص وضعيت حساب اشخاص در بانكهاي كشور13012729104ارائه آمار و اطلاعات به مراجع قضایی
6. پاسخ به استعلام بانک های تجاری در خصوص وضعیت اعتباری بانک های خارجی13012729105اين اداره بر اساس درخواست موردي سيستم بانکي کشور، در خصوص وضعيت اعتباري بانک‌هاي خارجي متقاضي برقراري روابط کارگزاري اظهار نظر مي‌کند.
7. پاسخ به استعلام بانک های تجاری در خصوص شرایط اقتصادی کشورها13012729106وضعيت اقتصادي کشورها در پاسخ به درخواست بانک‌هاي تجاري به منظور تاسيس دفتر نمايندگي، شعبه يا واحد فرعي تابعه (subsidiary) و غيره مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
8. پاسخ به استعلام بانکها در خصوص صدور دسته چك براي مشتريان13012729107در راستاي استانداردسازي طرح ظاهري، محتوا و ابعاد چک، ارتقاء ضرايب امنيتي و اعتبار بخشي به چک و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از صدور چک جعلي و بي‌محل، پروژه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک (صياد) اجرا شده است. با توجه به شخصي‌سازي چک‌ها ممنوعيت تبادل هرگونه چک با طرح قديم (غيرصيادي) از طريق سامانه انتقال تصوير چک «چکاوک»، فرآيندهاي تخصيص دسته چک به مشتريان با استفاده از اطلاعات به موقع از سابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري متقاضي دسته چک اصلاح و نظام‌مند گرديده است. بررسي صلاحيت دارنده‌ي دسته چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته چک و سامان‌دهي به وضعيت اعطاي دسته چک و اعتبارسنجي متقاضيان با استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي موجود در بانک مرکزي صورت می‌گیرد. از دستاورهای این پروژه ايجاد شفافيت در کارکرد حساب جاري اشخاص از طريق راه‌اندازي نظام استعلام همگاني و برقراري امکان استعلام از وضعيت سابقه چک برگشتي و تسهيلات صادرکننده چک می‌باشد.
9. پاسخ به استعلام شماره حساب بانکی(شبا) و وضعیت حساب13012729108ارائه اطلاعات وضعیت حساب و مشخصات صاحب حساب در قبال دریافت شناسه شبا
10. پاسخ به استعلام وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی13012729109کلیه بانک‌ها موظفند قبل از ارائه خدمات بانکی نظیر اعطاي هرگونه تسهيلات،ايجاد تعهدات و ...،نسبت به استعلام وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی/حقوقی) از سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام نموده و نتیجه استعلام را ملاک عمل قرار دهند.
12اعلام ممنوع الخروجي ناشی از فعالیت های بانکی يا رفع ممنوعيت خروج افراد به دادسراي فرودگاه‌ها (13012730000)13012730000ارائه خدمت به بانک های عامل و همچنین تولید کنندگان سراسر کشور
13تدوين، بازنگري و ابلاغ مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم (13012731000)10012731000-
14رسيدگي به شكايات حوزه بانکی (13012732000)13012732000در گام نخست شکايات دریافتی جهت بررسي و اعلام نتیجه به بانک یا مؤسسه اعتباری ذيربط منعکس مي‌گردد که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری حسب موضوعات مطروحه اقدام به بررسی مراتب و ارائه پاسخ به ارباب رجوع می‌نمایند. چنانچه ارباب رجوع نسبت به پاسخ دریافتی معترض باشند، شکوائیه ایشان به همراه پاسخ بانک یا مؤسسه اعتباری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در برخی از موارد طی مراجعه حضوری به بانک یا مؤسسه اعتباری مدارک و مستندات مربوطه بررسی می‌گردد.
15تأمین ارز مورد نیاز واردات (13012733000)1. صدور مجوز تخصیص ارز جهت تامین مالی واردات کالا13012733100کنترل و بررسی درخواست‌های خرید ارز بانک عامل بر اساس گواهی‌های ثبت آماری تأئید شده در سامانه تأمین ارز ، تأیید آن‌ها ، تهیه گزارشات به صورت روزانه و ارسال به ادارات مربوطه ( بین‌الملل و عملیات ارزی ) به منظور فروش ارز به بانک‌های عامل. مکاتبه با بانک‌های عامل در خصوص موضوعات مربوط به سامانه‌‌های در دسترس‌ ( بازخرید ارزهای مازاد نزد بانک عامل ، ثبت سریال بابت ارزهای فروخته شده ، و . . . ) مکاتبه با ادارات داخلی بانک (سیاست‌ها و مقررات ارزی ، صادرات ، عملیات ارزی ، بین‌الملل و. . . ) مکاتبه با سازمان‌ها و دستگاه‌های خارج از بانک در خصوص استعلام اطلاعات تأمین ارز درخواستی مطابق نوع درخواست آن سازمان( تهیه و ارسال گزارشات میزان ارز تأمین شده با توجه به درخواست سازمان مربوطه ) تهیه گزارشات از سامانه های ذی‌ربط (به تفکیک نام بانک ، مبلغ ارزی ،مبلغ دلاری ،نام ارز ، نوع نرخ ارز و . . . . ،حسب درخواست مقامات
2. فروش ارز به شبکه بانکی جهت تامین مالی واردات کالا13012733101فروش ارز به شبکه بانکی جهت تامین مالی واردات کالا
16اعلام عمومی نرخ ارز (13012734000)13012734000درج روزانه نرخ ارز در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي
17ارائه خدمات ارزی به صادرکنندگان غیرنفتی (13012735000)1. صدور مجوز اعطاي تسهيلات ارزي به صادرکنندگان غیرنفتی13012735100صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان غیر نفتی
2. صدور ضمانتنامه‌هاي‌ ارزي برای صادرکنندگان غيرنفتي13012735101صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان غیرنفتی
3. تمديد سررسيد تعهدنامه ارزي صادرکنندگان غیرنفتی13012735102-
4. صدور تاييديه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی13012735103صدور تأییدیه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی
5. استرداد جرايم تاخير تعهدات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی13012735104 
18ارائه خدمات مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی به نهادهای وابسته به دولت (13012736000)1. گشایش اعتبار اسنادی برای نهادهای وابسته به دولت13012736100مراجعه متقاضي اعتبار اسنادي به وزارتخانه ذيربط و ارائه پروفرما و دريافت مجوز ورود کالا . ارائه شناسه ثبت سفارش، پروفرما، بيمه نامه، تعهد نامه ها و مجوز هاي مورد نياز . ايجاد گواهي ثبت آماري . تأمين هزينه هاي گشايش اعتبار اسنادي . خريد ارز . گشايش اعتبار اسنادي از طريق ارسال پيام سوئيفت/ سپام . دريافت اسناد حمل از کارگزار . دستور پرداخت به کارگزار . ظهرنويسي و تحويل اسناد از جانب بانک . ثبت اسناد در سامانه سمتاک . اظهار کالا توسط متقاضي و ارايه کد رهگيري . ارايه مستندات ترخيص قطعي کالا از طريق سامانه واردات گمرک ج.ا.ا. . رفع تعهد ارزي از متقاضي اعتبار اسنادي
2. اصلاح یا ابطال اعتبار اسنادی برای نهادهای وابسته به دولت13012736101مطالعه سابقه پرونده اعتبار اسنادي بررسي اصلاحيه درخواستي از لحاظ قابليت اجرا بر اساس بخش اول مجموعه مقررات ارزي ، بخشنامه‌هاي مرتبط و مقررات بين‌المللي مربوطه شامل UCP و ISBP . انجام مکاتبات لازم با ادارات و سازمانهاي مرتبط و درصورت لزوم خريدار . کنترل جزئيات و الزامات مرتبط با اصلاحيه در سامانه پرتال ارزي . تنظيم پيام اصلاحيه (MT707 ) جهت ابلاغ و اطلاع رساني به خريدار . بروز رساني اطلاعات مرتبط در سامانه جامع عمليات ارزي (FTD PANEL ). بروزرساني اطلاعات مرتبط در سامانه‌ سمتاک. صدور سند حسابداري درصورت لزوم..
3. رفع تعهد ارزی اعتبار اسنادی برای نهادهای وابسته به دولت13012736102دريافت اطلاعات ترخيص پروانه سبز گمرکي در سامانه رفع تعهد و نمايش اطلاعات واردات گمرک پرتال ارزي و ثبت اطلاعات مربوط به کالاي ترخيص شده. تطبيق اطلاعات کالاي موضوع اسناد حمل مربوطه با کالاي ترخيص شده و تسويه سند مربوطه در پرتال ارزي. رفع تعهد ارزي از اعتبار اسنادي درصورت تسويه کليه اسناد مربوطه. تنظيم نامه تاييد پروانه سبز گمرکي در سامانه پرتال ارزي جهت اعلام به خريدار. *** درصورت وجود هرگونه مغايرت در پروانه سبز يادشده : با مراجعه به بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي مکاتبه با متقاضي و درصورت لزوم مکاتبه با اداره سياستها و مقررات ارزي بمنظور اعلام و رفع مغايرت موجود صورت مي‌پذيرد
19ارائه خدمات مربوط به صدور حواله ارزی به نهادهای وابسته به دولت (13012737000)1. صدور حواله ارزی برای نهادهای وابسته به دولت13012737100کارسازی حواله های صادره خدماتی درقبال دریافت ریال و یا ارز از طریق کارگزاران داخلی و یا خارجی و همچنین انتقالات ارزی
2. ابطال حواله ارزی برای نهادهای وابسته به دولت13012737101 
3. رفع تعهد حواله های ارزی نهادهای وابسته به دولت13012737102-
20انجام امور بانکي ارزی دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی (13012738000)افتتاح حساب ارزی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی13012738100افتتاح حساب ارزی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی
نگهداری حساب ارزی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی13012738101نگهداري حساب ارزي براي دستگا‌هاي دولتي و دولت
21اعطای تسهیلات جهت پوشش اعتبار اسنادی وارداتی (13012739000)13012739000اعطای تسهیلات از محل حساب‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به شرکت‌های خصوصی و دولتی جهت پوشش اعتبار اسنادی وارداتی از طریق بانک‌های عامل با درخواست دستگاه‌های مرتبط.
22فروش ارز به صورت اسکناس به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها (13012740000)13012740000پرداخت اسکناس به بانکها،سازمانها و نهادهای غیر بانکی در قبال دریافت ریال و ارز
23ارائه کد تخصيص ارز به گواهي‌هاي ثبت آماري (13012741000)13012741000ارائه کد تخصیص ارز به گواهی‌های ثبت آماری در سامانه پرتال ارزی
24صدور گواهی مسدودی برای طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات فاینانس (13012742000)13012742000صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات فاینانس
25ارائه مجوزهای بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی (13012743000)1. صدور موافقت اصولي تاسیس بانک و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743100بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک لازم، احراز صلاحیت فردی متقاضیان و بررسی شرایط آن‌ها از حیث انطباق با الزامات قانونی و تایید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی، نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می‌نماید. موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه متقاضیان تاسیس موسسه اعتباری پس از احراز شرایط و دریافت و تایید مستندات و انجام استعلامات مورد نیاز مطابق با آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب 28/10/1393 هیئت وزیران و شیوه‌نامه اخذ اجازه نامه تاسیس موسسات اعتباری
2. صدور اجازه‌نامه اولیه تاسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743101پس از اخذ موافقت اصولی تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری،‌ بانک مرکزی پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی موسسین در شورای پول و اعتبار و اخذ رسید مربوط به واریز معادل ریالی سهم موسسین در سرمایه پیشنهدی موسسه اعتباری و بررسی منشا تامین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی، نسبت به صدور اجازه‌نامه اولیه برای موسسین به منظور تشکیل پرونده ثبتی و انجام مقدمات مربوط به تامین مابقی سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی اقدام می‌نماید. پیش نیاز صدور اجازه نامه اولیه تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اخذ موافقت اصولی تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
3. صدور اجازه‌نامه تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743102بانک مرکزی پس از تایید پذیره‌نویسی، دریافت اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، دریافت اعلامیه قبولی مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی، احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره پیشنهادی، احراز تودیع صد درصد سرمایه لازم توسط موسسین و تایید منشاء تامین وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، نسبت به صدور اجازه‌نامه تأسیس اقدام می‌نماید. پیش نیاز صدور مجوز تأسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اخذ اجازه نامه اولیه تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
4. صدور اجازه‌نامه فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743103بانک مرکزی پس از ثبت موسسه اعتباری در مراجع ثبتی و دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و دریافت اسامی صاحبان امضای مجاز و همچنین حصول اطمینان از تحقق الزامات مذکور در ماده 42 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولیت و احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می‌نماید.پیش‌نیاز اجازه نامه فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اخذ اجازه نامه تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد.
5. صدور اجازه‌نامه عمليات ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743104موافقت کتبی بانک مرکزی با انجام عملیات ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری مطابق با دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری و پس انجام بررسی ها و احراز شرایط لازم صادر می‌گردد.
6. صدور مجوز خرید املاک توسط بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743105صدور مجوز خرید املاک توسط بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور
7. صدور مجوز سرمایه گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در شرکتهای تابعه با فعالیت بانکی در کشور13012743106بانک ها و موسسات اعتباری به منظور مشارکت حقوقی ملزم به اخذ مجوز سرمایه گذاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و الحاقیات بعدی آن می‌باشند.
8. صدور مجوز تغییرات سرمايه بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور13012743107بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تقاضای اولیه خود در خصوص افزایش سرمایه را به بانک مرکزی ارسال و پس از بررسی مستندات ارسالی از جمله طرح توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی و اخذ پاسخ استعلامات لازم گزارش مربوطه را جهت کسب تاییدیه از ریاست کل بانک مرکزی ارسال و در صورت تایید ریاست کل بانک مرکزی نسبت به ارائه موافقت نامه طرح موضوع افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نماید بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط مراتب مخالفت به بانک‌ها و موسسات اعتباری متقاضی ابلاغ می‌گردد. پس از دریافت صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و نامه مربوطه، استعلامات و بررسی های لازم انجام و در صورت احراز شرایط لازم مجوز ثبت تغییرات سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر می‌گردد.
9. صدور مجوز تغيير مرکز اصلي فعاليت بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور13012743108بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تقاضای اولیه خود در خصوص تغییر مرکز اصلی فعالیت را به بانک مرکزی ارسال و پس از بررسی مستندات ارسالی از جمله مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده استعلامات و بررسی های لازم انجام و گزارش مربوطه جهت تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار ارسال می‌گردد. در صورت تایید شورای پول و اعتبار و احراز شرایط لازم مجوز ثبت تغییرمرکز اصلی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر می‌گردد.
10. صدور مجوز تغيير نام بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور13012743109بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تقاضای اولیه خود در خصوص تغییر مرکز اصلی فعالیت را به بانک مرکزی ارسال و پس از بررسی مستندات ارسالی از جمله مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده استعلامات و بررسی های لازم انجام و گزارش مربوطه جهت تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار ارسال می‌گردد. در صورت تایید شورای پول و اعتبار و احراز شرایط لازم مجوز ثبت تغییرمرکز اصلی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر می‌گردد.
11. صدور مجوز ثبت صورت‌هاي مالي بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور13012743110صدور مجوز ثبت صورت‌هاي مالي بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور
12. صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور13012743111صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در کشور
13. صدور يا تمديد تأییدیه صلاحيت حرفه‌ای براي مديران ارشد و سمتهای خاص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در کشور13012743112بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر به ميزان دو برابر سمت‌هاي مديريتي بلاتصدي در مؤسسه اعتباري، تقاضاي بررسي صلاحيت حرفه‌اي که شامل شرایط عمومی و تخصصی می‌باشد را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن‌ها (شامل: رونوشت کلیه صفحات شناسنامه، رونوشت کارت ملی، دوقطعه عکس 4*3، رونوشت مدارک تحصیلی، رونوشت سوابق شغلی و رونوشت سوابق آموزشی)، جهت اخذ تأييديه صلاحيت حرفه‌اي، در «سامانه سوابق مديران بانک‌ها و مؤسسات اعتباري» بارگزاری و اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدارک و مستندات مزبور، براي دبيرخانه کميسيون ارسال نمايد. دبيرخانه کميسيون پس از وصول مدارک و مستندات ارسالي، شرايط عمومی و تخصصی داوطلب را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز شرایط فوق، پس از آن مقدمات برگزاري مصاحبه فراهم می‌گردد. پس از انجام مصاحبه ، کسب حد نصاب امتیاز لازم در مصاحبه احراز صلاحیت حرفه‌ای توسط کمیسیون «تایید و لغو صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» و تأييد مراتب توسط رییس کل بانک مرکزی، دبيرخانه کميسيون براي وي تأييديه صلاحيت حرفه‌اي صادر کرده و موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای اقدام به برگزاری مجمع عمومی و ارسال احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری را به این بانک نماید. پس از برگزاری مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه‌ی انتخاب مدیران، صورتجلسه مربوط به این بانک ارسال تا پس از بررسی و تطبیق مصوبات آن وفق قوانین و مقررات موضوعه از جمله لزوم داشتن تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای برای مدیران انتخابی، مجوز ثبت آن در مرجع ثبتی صادر می‌گردد و به بانک مربوط اعلام می‌شود تا نسخه‌ای از آگهی روزنامه رسمی که مفاد صورتجلسه مربوط در آن درج گردیده است را به این بانک ارسال نمایند.
14. صدور مجوز انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در کشور13012743113پس از دریافت درخواست انحلال بانک ها و موسسات اعتباری صورت اختیاری و یا قهری بانک مرکزی پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز شرایط لازم جهت طرح در شورای پول و اعتبار ارجاع و بر اساس مصوبات شورای یادشده اقدامات لازم را انجام می‌دهد.در صورت موافقت شورا با انحلال مدارک لازم از جمله صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اخذ و پس از انجام بررسی های لازم موافقت با ثبت صورتجلسه انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر می‌گردد.
15. صدور موافقت اصولی تأسیس بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد13012743114تاسيس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزي است.
16. صدور مجوز طرح پذيره‌نويسي سهام براي تاسيس بانک و موسسه اعتباري غيربانکي (به صورت شرکت سهامي عام) در مناطق آزاد13012743115مؤسسين موظفند پس از تأييد طرح اعلاميه پذيره‌ نويسي توسط بانك مركزي، نسبت به انجام پذيره‌ نويسي و معرفي پذيره‌ نويسان به بانك مركزي اقدام كنند.
17. صدور مجوز تاسیس بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد13012743116تاسيس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزي است.
18. صدور مجوز فعالیت بانک و موسسه اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد13012743117بانک مرکزی پس از ثبت موسسه اعتباری در مراجع ثبتی و دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و دریافت اسامی صاحبان امضای مجاز و همچنین حصول اطمینان از تحقق الزامات مذکور در ماده (42) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولیت و احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می‌نماید.
19. صدور مجوز عملیات ارزی بانک‌ و موسسه اعتباري غيربانکي غیر برون مرزی13012743118انجام عملیات ارزی توسط مؤسسه اعتباری صرفاً پس از اخذ اجازه نامه عملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله ضوابط ارزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.اجازه نامه عملیات ارزی، همان موافقت مکتوب بانک مرکزی با عملیات ارزی توسط مؤسسه اعتباری می باشد.لازم به ذکر است اجازه نامه عملیات ارزی دارای سه مرحله می باشد که مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هر یک از آن ها بر اساس ضوابط مربوط به آن مرحله خواهد بود.
20. صدور يا تمديد تأییدیه صلاحيت حرفه‌ای براي مديران ارشد و سمتهای خاص در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در مناطق آزاد13012743119موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی
21. صدور مجوز انتقال سهام بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي در مناطق آزاد13012743120بررسی شرایط متقاضیان تملک سهام بانک ها (اشخاص ایرانی/غیر ایرانی) و شرایط مندرج در قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود . این بررسی در در دو سطح 10 تا20 درصد و 20 تا 33 درصد انجام می شود.
22. صدور مجوز تملک سهام بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي برون مرزي توسط اشخاص خارجي13012743121تملک سهام بانک برون مرزي توسط اشخاص خارجي در زمان تأسيس و يا فعاليت آن موکول به موافقت بانک مرکزي می باشد. همچنین تملک بيش از ده درصد سهام بانک برون مرزي توسط اشخاص، منوط به موافقت بانک مرکزي خواهد بود.
23. صدور مجوز تغییرات ثبتی بانک و موسسه اعتباري غيربانکي (برون مرزی/غیر برون مرزی) در مناطق آزاد13012743122بانک مرکزی پس از دریافت صورتجلسات مجامع عمومی و فوق العاده و یا هیات مدیره بانک و تهیه گزارشات مقتضی اقدامات لازم به منظور اعلام مراتب به مراجع ثبتی را انجام خواهند داد.
24. صدور موافقت انحلال بانک و موسسه اعتباري غيربانکي (برون مرزی/غیر برون مرزی) در مناطق آزاد13012743123در صورتی که به هردلیلی شرایط فعالیت بانک وجود نداشته باشد بر اساس شرایط مقتضی مراحل انحلال بانک تحت نظارت بانک مرکزی انجام می پذیرد.
25. صدور يا تمديد موافقت اصولي سرمايه‌گذاري بانک ايراني در بانک فرعی در خارج از کشور13012743124سرمايه گذاري بانک متقاضي با رعايت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري موسسـات اعتباري صورت مي پذيرد.موافقت اصولي بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي، پس از بررسي اطلاعات و مـدارک مندرج در ماده ٧ اين آيين نامه و حصول اطمينان از رعايت ضـوابط نـاظر بـر سـرمايه‌گـذاري موسسات اعتباري توسط بانک متقاضي، صادر مي شود.در صورت درخواست بانک متقاضي و ارايه دلايل موجه، مدت اعتبار موافقت اصولي به تشخیص بانک مرکزی تمدید خواهد شد.
26. صدور موافقت نهایی سرمايه‌گذاري بانک ايراني در بانک فرعی در خارج از کشور13012743125سرمايه گذاري بانک متقاضي با رعايت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري موسسـات اعتباري صورت مي پذيرد.بانک مرکزي ظرف مدت ٣ ماه از دريافت اطلاعات و مدارک مقرر در آيين نامه مربوطه و پس از صدور موافقت اصولی، عنداللزوم نسـبتبه صدور موافقت نهايي اقدام خواهد نمود.
27. صدور موافقت افزایش سرمایه بانک ايراني در بانک فرعی در خارج از کشور13012743126سرمايه گذاري بانک متقاضي با رعايت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري موسسـات اعتباري صورت مي پذيرد.مؤســســه اعتباري و شــرکت هاي تابعه آن، مجاز به مشـارکت حقوقي در تأسـيس شـرکتهاي جديد و خريد سـهام شـرکتهاي موجود ي هستند که صرفاً فعاليت بانکي انجام مي دهند.
28. صدور مجوز مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی13012743127اشخاص حقيقي خارجي و يا اشخاص حقوقي غيردولتي خارجي مي توانند بـا رعايـت شـرايط مقرر در دستورالعمل مربوطه اقدام به تملك سرمايه مؤسسه اعتباري نمايند.
29. صدور مجوز ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی13012743128بانک ها و موسسات اعتباری ممکن است به صورت اختیاری و یا قهری در یکدیگر و یا در سایر نهادهای پولی ادغام شوند. پس از دریافت درخواست از هر یک از طرق اشاره شده بانک مرکزی پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز شرایط لازم مراتب موافقت با طرح موضوع ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مخالفت با تقاضای ارائه شده به متقاضیان اعلام می‌نماید. در صورت ضرورت طرح در شورای پول و اعتبار یا کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری مراتب به شورا و یا کمیسیون یادشده مربوطه ارجاع و بر اساس مصوبات کمیسیون مربوطه اقدامات لازم صورت می‌گیرد. پس از ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مراتب در بانک مرکزی بررسی و مجوز ثبت ادغام صادر می‌گردد.
26ارائه مجوزهای شعبه، باجه و دفتر نمايندگي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد (13012744000)1. صدور موافقت اصولي ایجاد شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744100صدور موافقت اصولي ایجاد شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
2. صدور مجوز ايجاد شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744101صدور مجوز ايجاد شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
3. صدور موافقت اصولی جابه‌جایی شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744102صدور موافقت اصولی جابه‌جایی شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
4. صدور مجوز جابه‌جایی شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744103صدور مجوز جابه‌جایی شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
5. صدور موافقت اصولی ارتقاء فعالیت باجه به شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744104صدور موافقت اصولی ارتقاء فعالیت باجه به شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
6. صدور مجوز ارتقاء فعالیت باجه به شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744105صدور مجوز ارتقاء فعالیت باجه به شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
7. صدور موافقت تقلیل فعالیت شعبه به باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744106صدور مجوز تقلیل فعالیت شعبه به باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
8. صدور موافقت ادغام شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744107صدور موافقت ادغام شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
9. صدور موافقت تعطيلي باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد13012744108صدور موافقت تعطيلي باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی ايراني در سرزمين اصلي/ مناطق آزاد
10. صدور مجوز انجام عملیات ارزی شعبه بانک‌ها‌ و موسسات اعتباري غيربانکي ايراني (غيربرون مرزي) در مناطق آزاد13012744109صدور مجوز انجام عملیات ارزی شعبه بانک‌ها‌ و موسسات اعتباري غيربانکي ايراني (غيربرون مرزي) در مناطق آزاد
11. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت تصدي سمت‌هاي مديريتي و يا معامله گر ارزي در شعبه و دفاتر نمايندگي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ايراني در مناطق آزاد13012744110-
27ارائه مجوزهای شعبه و دفتر نمايندگي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور (13012745000)1. صدور موافقت اصولي تأسیس شعبه بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745100موافقت مکتوب بانک مرکزي با تأسيس شعبه در کشور ميزبان می باشد.
2. صدور موافقت نهايي تأسیس شعبه بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745101در صورت ارايه تأييديه مرجع نظارتي براي تأسيس شعبه، بانک مرکزي نسبت بـه انعقـاد تفـاهمنامـه نظارتي با مرجع نظارتي و صدور موافقت نهايي اقدام می نماید.
3. صدور موافقت افزایش سرمايه شعب بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور13012745102بانک متقاضی میتواند نسبت به افزايش سرمايه شعبه بر اساس روش های مقرر در دستورالعمل مربوطه اقدام نماید.
4. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت تصدي سمت‌ در شعب و دفاتر نمایندگی بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور13012745103اجازه‌نامه بانک مرکزي مبنی بر موافقت با تصدي سمت مديريتي داوطلبان در واحد تابعه متقاضی پس از احراز شرايط عمومی و تخصصی وي براساس مفاد مقررات.
5. صدور موافقت تعطيلي شعب بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745104در صورتي که به هر دليل بانک متقاضي قصد تعطيلي شعبه خود را داشته باشد، بايد قبلاً تأييديه کتبي بانک مرکزي را در اين خصوص اخذ نمايد.
6. صدور موافقت اصولي ايجاد دفتر نمايندگي بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745105صدور موافقت اصولي ايجاد دفتر نمايندگي بانک‌های ايراني در خارج از کشور
7. صدور موافقت نهايي ايجاد دفتر نمايندگي بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745106موافقت نهایی بانک مرکزی ایران پس از صدور موافقت اصولی بانک مرکزی و وصول موافقت مقامات کشور بیگانه و بررسی سایر شرائط مقرر اعلام می شود.
8. صدور موافقت تعطيلي دفتر نمايندگي بانک‌های ايراني در خارج از کشور13012745107تعطیل و انحلال دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مستلزم اخذ موافقت کتبی از بانک مرکزی می باشد.
28ارائه مجوزهای شعبه و دفتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در کشور (13012746000)1. صدور يا تمديد موافقت اصولی ایجاد شعبه (نوع اول/نوع دوم) بانک خارجی در کشور13012746100موافقت کتبي بانک مرکزي با تقاضاي اوليه بانک خارجي متقاضي
2. صدور يا تمديد اجازه نامه تاسیس شعبه (نوع اول/نوع دوم) بانک خارجی در کشور13012746101ارائه مجوز تأسيس شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران
3. صدور اجازه نامه فعالیت شعبه (نوع اول/نوع دوم) بانک خارجی در کشور13012746102موافقت کتبي بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه و يا دفتر نمايندگي منوط به احراز شرائط و ارائه مدارک و مستندات لازم
4. صدور مجوز انجام فعاليت‌هاي ثانویه شعبه (نوع اول/ نوع دوم) بانک خارجی در کشور13012746103ارتقاء مجوز شعبه از نوع دوم به نوع اول
5. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت تصدي سمت مديريتي در شعبه بانک خارجي در کشور13012746104اجازه نامه بانک مرکزي مبنی بر موافقت با تصدي سمت مديريتي داوطلبان در واحد تابعه متقاضی پس از احراز شرايط عمومی و تخصصی وي براساس مفاد اين مقررات.
6. صدور مجوز تغيير در مديريت و ساختار مالکيت شعبه (نظير ادغام، تلفيق و تحصيل) بانک خارجی در کشور13012746105کلیه بانک های خارجی جهت ادغام ، تلفیق یا هر گونه تغییر شعب خود در ایران مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران می باشند.
7. صدور مجوز تغيير مکان فعاليت شعبه بانک خارجی در کشور13012746106تغيير مکان فعاليت شعبه صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان‌پذير است.
8. صدور مجوز افزايش سرمايه اعطايي شعبه توسط بانک خارجی در کشور13012746107افزایش سرمایه شعب بانک های خارجی در ایران مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد
9. صدور مجوز ثبت حسابرس شعبه بانک خارجی در کشور13012746108حسابرس شعبه بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأييد بانک مرکزي قرار دارند انتصاب شود.
10. صدور مجوز تبديل انواع شعبه بانک خارجی در کشور (نوع اول/ نوع دوم) به يکديگر13012746109تبديل انواع شعب به يکديگر منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي مي باشد.
11. صدور موافقت توقف فعاليت (بيش از يک هفته) شعبه بانک خارجي در کشور13012746110در صورت توقف فعاليت و عمليات شعبه بدون کسب مجوز از بانک مرکزي به مدت بيشتر از یک هفته، شعبه و بانک خارجی مادر متخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند از اقدامات نظارتی خود که در دستورالعمل شعب بانک های خارجی در ایران مقرر شده است در قبال مؤسسه اعتباری متخلف استفاده نماید.
12. صدور موافقت انحلال شعبه بانک خارجی در کشور13012746111بانک مرکزي بنابر موارد مقرر در دستورالعمل شعب بانک‌‎های خارجی در ایران، نسبت به صدور حکم انحلال اقدام می نماید.
13. صدور تاييديه برنامه عملياتي تصفيه شعبه بانک خارجي در کشور13012746112بانک مرکزي موظف است ظرف مدت چهارده روز کاري نسبت به اعلام مراتب تأييد یا عدم تأييد برنامه عملياتي تصفيه شعبه اقدام نماید.
14. صدور موافقت اصولی ایجاد دفتر نمایندگی بانک خارجی در کشور13012746113صدور موافقت اصولی تأسیس دفتر نمایندگی بانک خارجی منوط به احراز شرائط مقرر در دستورالعمل مربوطه و ارائه مدارک و مستندات مقرر در آن دستورالعمل می باشد.
15. صدور يا تمديد اجازه نامه تاسیس دفتر نمایندگی بانک خارجی در کشور13012746114بانک مرکزي پس از دريافت و بررسي اطلاعات و مدارک و در صورت احراز شرايط قانونی مربوطه در خصوص صدور اجازه نامه تأسیس اتخاذ تصمیم می‌نماید.
16. صدور اجازه نامه فعالیت دفتر نمایندگی بانک خارجی در کشور13012746115بانک مرکزی پس از صدور مجوز تأسیس و بررسی مدارک و مستندات مربوطه نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید.
17. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت مدير دفتر نمايندگي بانک خارجي در کشور13012746116صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت مدير دفتر نمايندگي بانک خارجي در کشور
18. صدور موافقت توقف فعاليت دفتر نمايندگي بانک خارجي در کشور13012746117دفتر نمايندگي ميتواند با موافقت بانک مرکزي نسبت به توقف فعاليتهاي خود حداکثر به مدت يکسال اقدام نمايد .
19. صدور موافقت انحلال دفتر نمایندگی بانک خارجی در کشور13012746118دفتر نمایندگی صرفا بر اساس موارد تعیین شده در مقررات مربوطه منحل می شود.
29ارائه مجوزهای شعبه و دفتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد (13012747000)1. صدور موافقت اصولی ایجاد شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي (برون‌مرزي/غيربرون مرزي) در مناطق آزاد13012747100موافقت اوليه بانک مرکزي با شعب بانکها و موسسات خارجي پس از تاييد شرايط احراز متقاضيان و توديع ٥٠ درصد سرمايه نزد بانک مرکزي به منظور تشکيل پرونده ثبتـي و تکميل سرمايه
2. صدور مجوز تاسیس شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي (برون‌مرزي/غيربرون مرزي) در مناطق آزاد13012747101وافقت نهايي بانک مرکزي با تاسيس بانک يا موسسه يا افتتاح شعب بانکها و موسسات خارجي پـس از توديع ١٠٠ درصد سرمايه نزد بانک مرکزي و طي مراحل پيشبيني شده در آييننامه و دسـتورالعمل بـه منظور ثبت واحد بانکي در منطقه
3. صدور مجوز فعالیت شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي (برون‌مرزي/غيربرون مرزي) در مناطق آزاد13012747102شعب بانکها و موسسات خارجي ميتوانند با ارائـه مـدارک بـه سـازمان منطقه آزاد فعاليت خود را شروع نمايند
4. صدور مجوز انجام عملیات ارزی شعبه بانک‌ و موسسه اعتباري خارجي غیر برون مرزی13012747103واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد براي انجام عمليات ارزي بايـد از بانـک مرکـزي مجـوز جداگانه دريافت نمايند.این مجوز همان موافقت کتبي بانک مرکزي با انجام عمليات ارزي مؤسسه اعتباري می باشد که به آن اجازه نامه عملیات ارزی می گویند و دارای سه سطح می باشد.
5. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت تصدي سمت‌هاي مديريتي و معامله گر ارزي در شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي در مناطق آزاد13012747104احراز و تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت رئيس شعبه ريالی ، شعبه ارزي، شعبه ريالی - ارزي و معامله گر ارزي مؤسسه اعتباري در مناطق آزاد (تجاري- صنعتی) در صورت برخورداري از حداقل شرايط مقرر در ضوابط، به هیأت مديره مؤسسه اعتباري تفويض می گردد.
6. صدور مجوز ثبت حسابرس مستقل شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي در مناطق آزاد13012747105تأیید صلاحیت مؤسسه حسابرسی (بند صورتجلسه مجمع عمومی بانک‌ها) جهت ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
7. صدور موافقت انحلال شعبه بانک و موسسه اعتباري خارجي در مناطق آزاد13012747106مجوز انحلال بانک بنا بر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری می باشد.
8. صدور مجوز تاسيس دفتر نمايندگي بانک و موسسه اعتباري خارجي در مناطق آزاد13012747107تاسيس دفاتر نمايندگي بانکها و موسسات خارجي مستلزم اخذ موافقت سازمان منطقه آزاد مربوطه، اخـذ تائيديـه از بانـک مرکزي در مورد مسئول دفتر نمايندگي و ثبت دفتر در منطقه می ‌باشد.
9. صدور يا تمديد تاييديه صلاحيت تصدي سمت رئیس دفتر نمايندگي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي خارجي در مناطق آزاد13012747108داوطلب تصدي سمت رييس دفتر نمايندگی بانک خارجی در مناطق آزاد بايد داراي شرائط عمومی و تخصصی مربوطه مندرج در دستورالعمل احراز صلاحیت تصدی سمت مدیریتی واحد‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باشد.
10. صدور موافقت انحلال دفتر نمايندگي بانک‌ها و موسسات اعتباري خارجي در مناطق آزاد13012747109ترتيب انحلال و ورشکستگي و لغو اجازه تاسيس واحدهاي بانکي در مناطق آزاد بر اساس مفاد مقرر در قانون پولي و بـانکي کشور مصوب سال ١٣٥١ می‌باشد.
30ارائه مجوزهای شرکت‌های صرافي (13012748000)1. صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های صرافي13012748100صدور اجازه نامه تاسیس جهت ثبت شرکت های تضامنی و سهامی خاص صرافی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
2. صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعاليت شرکت‌های صرافي13012748101صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت های صرافی
3. صدور مجوز ايجاد شعبه شرکت‌های صرافي وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري13012748102صدور مجوز برای شرکتهای صرافی وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری جهت ایجاد شعبه
4. صدور اجازه‌نامه تغييرات ثبتي شرکت‌های صرافي13012748103موافقت بانک مرکزی با ایجاد تغییرات ثبتی انجام شده بر اساس درخواست شرکت های متقاضی صرافی شامل تغییر در محل فعالیت، تغییر در ترکیب شرکاء و اعضای هیات مدیره، افزایش سرمایه
5. صدور اجازه‌نامه ثبت تغییر نشانی شرکت‌های صرافي13012748104موافقت با ثبت تغییر محل فعالیت شرکتهای صرافی پس از استعلام از پلیس اماکن ناجا و تایید آن مرجع
6. صدور اجازه‌نامه ثبت تغییر مدیرعامل شرکت‌های صرافي13012748105موافقت با تغییر مدیرعامل شرکتهای صرافی پس از درخواست شرکت و انجام استعلامات مربوطه
7. صدور اجازه‌نامه ثبت تغییر نام شرکت‌های صرافي13012748106موافقت با تغییر نام شرکت های صرافی
8. صدور موافقت توقف فعاليت صرافي (براي مدت بيش از 10 روز)13012748107بنا به درخواست شرکت های صرافی و موافقت (تشخیص) بانک مرکزی (اداره نظارت بر عملکرد شرکت های صرافی) امکان صدور مرخصی به مدت بیش از 10 روز وجود دارد
9. صدور مجوز ثبت انحلال شرکت های صرافي13012748108موافقت با انحلال شرکت های صرافی
31ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه (13012749000)1. صدور يا تمديد اجازه‌نامه تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه13012749100متقاضیان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه تک یا چند ‌شعبه‌ای ضمن مراجعه به سایت پنجره واحد مجوزهای کشور به نشانی اینترنتی nbfi.cbi.ir نسبت به ثبت تقاضاي الکترونيکي و ارسال مدارک لازم به بانک مرکزي ج.ا.ا. اقدام نمایند و بانک مرکزي ج.ا.ا. پس از بررسي مدارک و مستندات ارائه‌شده و ارزیابی صلاحیت متقاضیان و عملکرد صندوق، در صورت تطابق کامل شرايط آنها با قوانين و مقررات و نیز ضوابط اعلامی بانک و پس از طی نمودن سایر مراحل، نسبت به صدور اجازه‌نامه تأسیس صندوق‌ قرض‌الحسنه اقدام خواهد نمود.
2. صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعاليت صندوق‌های قرض‌الحسنه13012749101صندوق‌های قرض‌الحسنه تازه تاسیس پس از به ثبت رسیدن صندوق در مرجع ثبتي مستندات لازم جهت دریافت اجازه نامه فعالیت را به بانک مرکزی ارسال می‌نمانید. پس از وصول مدارک ثبتی ازجمله اصل آگهي ثبتی و آگهي روزنامه رسمي مربوطه، بررسي‌هاي لازم جهت تطبیق موارد ثبتی توسط بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و نهایتا مجوز فعاليت صندوق قرض‌الحسنه صادر می‌شود. صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور تمدید مجوز فعالیت در می‌بایست درخواست کتبی تمدید مجوز فعالیت خود را با اعلام تغییرات صورت پذیرفته (در صورت وجود) به همراه مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند. مجوز فعالیت صندوق پس از انجام استعلام‌های لازم با توجه به تغییرات انجام شده و دریافت تأییدیه آنها (در صورت وجود تغییرات) و همچنین تأییدعملکرد صندوق، تمدید خواهد شد.
3. صدور مجوز ايجاد شعبه صندوق‌های قرض‌الحسنه13012749102صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت دریافت مجوز ايجاد شعبه می‌بایست درخواست کتبی خود را به همراه مستندات لازم به بانک مرکزی ارسال نمایند و و بانک مرکزي پس از بررسي مدارک و مستندات ارائه‌شده و تطابق کامل شرايط آنها با قوانين و مقررات و نیز ضوابط اعلامی اين بانک و پس از طی نمودن سایر مراحل، نسبت به صدور مجوز لازم اقدام خواهد نمود
4. صدور مجوز سرمايه‌گذاري صندوق در بانک‌هاي قرض‌الحسنه13012749103-
5. صدور مجوز ثبت تغییر نام صندوق های قرض الحسنه13012749104صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور ثبت تغییرات خود می‌بایست اطلاعات مربوط به تغییرات صندوق را در سامانه پنجره واحد مجوزهای کشور بروز نمایند و سپس درخواست کتبی ثبت تغییرات خود را با اعلام تغییرات صورت پذیرفته و به همراه مدارک مورد نیاز مربوطه به بانک مرکزی ارسال نمایند. تأییدیه ثبت تغییرات صندوق پس از انجام استعلام‌های مربوطه با توجه به تغییرات انجام شده و دریافت تأییدیه آنها و همچنین تأیید عملکرد صندوق، صادر خواهد شد.
6. صدور مجوز ثبت تغییرات سرمایه صندوق های قرض الحسنه13012749105صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور ثبت تغییرات خود می‌بایست اطلاعات مربوط به تغییرات صندوق را در سامانه پنجره واحد مجوزهای کشور بروز نمایند و سپس درخواست کتبی ثبت تغییرات خود را با اعلام تغییرات صورت پذیرفته و به همراه مدارک مورد نیاز مربوطه به بانک مرکزی ارسال نمایند. تأییدیه ثبت تغییرات صندوق پس از انجام استعلام‌های مربوطه با توجه به تغییرات انجام شده و دریافت تأییدیه آنها و همچنین تأیید عملکرد صندوق، صادر خواهد شد.
7. صدور مجوز ثبت تغییرات اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره صندوق های قرض الحسنه13012749106صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور ثبت تغییرات خود می‌بایست اطلاعات مربوط به تغییرات اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره را در سامانه پنجره واحد مجوزهای کشور بروز نمایند و سپس درخواست کتبی ثبت تغییرات خود را با اعلام تغییرات صورت پذیرفته و به همراه مدارک مورد نیاز مربوطه به بانک مرکزی ارسال نمایند. تأییدیه ثبت تغییرات اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره صندوق پس از انجام استعلام‌های مربوطه با توجه به تغییرات انجام شده و دریافت تأییدیه آنها و همچنین تأیید عملکرد صندوق، صادر خواهد شد.
8. صدور مجوز ثبت تغییرات مکان صندوق های قرض الحسنه13012749107صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور ثبت تغییرات خود می‌بایست اطلاعات مربوط به تغییرات مکان فعالیت را در سامانه پنجره واحد مجوزهای کشور بروز نمایند و سپس درخواست کتبی ثبت تغییرات خود را به همراه مدارک مورد نیاز مربوطه به بانک مرکزی ارسال نمایند. تأییدیه ثبت تغییر مکان فعالیت صندوق پس از انجام استعلام‌های مربوطه با توجه به تغییرات انجام شده و دریافت تأییدیه آنها و همچنین تأیید عملکرد صندوق، صادر خواهد شد
9. صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه صندوق های قرض الحسنه13012749108صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت به منظور ثبت تغییرات اساسنامه خود می‌بایست اطلاعات مربوط به این تغییرات را در سامانه پنجره واحد مجوزهای کشور بروز نمایند و سپس درخواست کتبی ثبت تغییرات خود را با اعلام تغییرات صورت پذیرفته به همراه مدارک مورد نیاز مربوطه به بانک مرکزی ارسال نمایند. تأییدیه ثبت تغییرات اساسنامه صندوق پس از انجام استعلام‌های مربوطه و همچنین وصول تأییدیه عملکرد صندوق، صادر خواهد شد.
10. صدور موافقت توقف فعاليت صندوق‌های قرض‌الحسنه13012749109بنا به احکام صادره از سوی مرجع قضایی و یا بر اساس تشخیص ادارات ذی‌ربط(از جمله ادارات نظارتی) و کمیسیون ذیصلاح و ابلاغ کتبی به اداره مجوزهای بانکی و یا همچنین بر اساس درخواست کتبی صندوق مبنی بر عدم تمایل به ادامه فعالیت (با تایید حوزه نظارتی) ، فرآیند لغو یا ابطال مجوز انجام می‌پذیرد.
11. صدور محوز ثبت انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه13012749110بنا به احکام صادره از سوی مرجع قضایی و یا چنانچه بر اساس تخلفات صورت گرفته به تشخیص بانک مرکزی، آن بانک دستوری مبنی بر ممنوعیت و توقف دائم فعالیت و لزوم انحلال صندوق صادر نماید، اداره مجوزهای بانکی مراتب را طی مکاتبه‌ای به صندوق مربوطه ابلاغ می نماید و نام صندوق را از فهرست صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی خارج می نماید و بر این اساس صندوق مزبور مکلف است در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات قانونی برای انحلال اقدامات لازم را بعمل آورد. همچنین در صورت درخواست صندوق مبنی بر توقف فعالیت و تقاضای انحلال نیز مجوز فعالیت لغو خواهد گردید. به این منظور صندوق بایستی نسبت به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر انحلال صندوق اقدام نماید تا پس از طی مراحل قانونی از جمله تایید حوزه نظارت بانک مرکزی و صدور مجوز ثبت انحلال صندوق در مرجع ثبتی اقدامات لازم برای صورت گیرد.
12. صدور تأییدیه ثبت ختم تسویه صندوق های قرض الحسنه13012749111صدور تأییدیه ثبت ختم تسویه صندوق های قرض الحسنه
32ارائه مجوزهای شرکت‌های تعاوني اعتبار (13012750000)1. صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاوني اعتبار13012750100بر اساس تکالیف قانونی مندرج در ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجازه‌ تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صادر می‌شود.
2. صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعاليت شرکت‌های تعاوني اعتبار13012750101مجوز فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار پس از تصویب اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی اعتبار (قابل دسترس در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی) و افزایش سرمایه شرکت به حداقل سرمایه مقرر برای فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار و انطباق عمکرد شرکت با دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ 1396/03/09 شورای پول و اعتبار صادر و یا تمدید می‌شود.
3. صدور اجازه‌نامه تغييرات ثبتي شرکت‌های تعاوني اعتبار13012750102مدارک برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های تعاونی اعتبار پس از تایید و ممهور شدن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی ارسال و تاییدیه ثبتی مجامع درصورت انطباق با مفاد دستورالعمل ناظر در بانک مرکزی صادر می‌شود.
4. صدور محوز ثبت انحلال شرکت‌هاي تعاوني اعتبار13012750103مدارک مجامع عمومی فوق‌العاده با موضوع انحلال شرکت‌های تعاونی اعتبار پس از تایید و ممهور شدن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی ارسال و در صورت انطباق با قوانین و مقررات و بررسی‌های بانک مرکزی تایید انحلال شرکت صادر می‌شود.
33ارائه مجوزهای شرکت‌های ليزينگ (واسپاري) (13012751000)1. صدور یا تمدید موافقت اصولي تأسیس شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751100صدور یا تمدید موافقت اصولي تأسیس شرکت‌
2. صدور اجازه‌نامه اوليه تأسیس شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751101صدور اجازه‌نامه اوليه تأسیس شرکت (سهامی عام)
3. صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751102صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت
4. صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعاليت شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751103صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعاليت شرکت‌
5. صدور يا تمديد تأییدیه صلاحيت مديران عامل شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751104صدور يا تمديد تأییدیه صلاحيت مديران عامل شرکت‌
6. صدور مجوز ثبت تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751105مجوز ثبت تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت در مرجع ثبتی
7. صدور مجوز ثبت تغییر مکان شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751106مجوز ثبت تغییر مکان قانونی فعالیت شرکت در مرجع ثبتی
8. صدور مجوز ثبت تغییرات سرمایه شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751107مجوز ثبت تغییرات سرمایه (افزایش یا کاهش) در مرجع ثبتی
9. صدور مجوز ثبت صورت های مالی شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751108مجوز ثبت صورتجلسه مربوط به تصویب یا عدم تصویب صورتهای مالی شرکت
10. صدور مجوز ثبت حسابرس و بازرس قانونی شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751109مجوز ثبت تغییرات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
11. صدور مجوز ثبت تغییر موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751110صدور مجوز ثبت تغییر موضوع فعالیت شرکت
12. صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه شرکت های لیزینگ (واسپاری)13012751111صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه شرکت در مرجع ثبتی
13. صدور محوز ثبت انحلال شرکت‌های ليزينگ (واسپاري)13012751112صدور مجوز ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبتی
34پرداخت معادل ریالی اسکناس ناقص (13012752000)13012752000دریافت اسکناس معیوب، ناقص، سوخته و پوسیده از بانک‌ها و مراجعین،‌ سپس ارزیابی و پرداخت بهای ارزیابی‌شده به ذینفع
35توزیع اسکناس، ایران چک و مسکوک در سطح کشور (13012753000)13012753000حسب نیاز شبکه بانکی کشور به وجوه نقد برای تامین نیازهای جامعه، توزیع اسکناس، ایران چک و مسکوک به شبکه بانکی کشور صورت می‌پذیرد.
36فروش سکه هاي گرانبها به سازمان ها و نهادهاي دولتي (13012754000)13012754000فروش انواع سکه هاي طلاي بهار آزادي به سازمان ها و نهادهاي دولتي در قبال ارايه درخواست رسمي (مکتوب) و پس از اخذ مجوزهاي لازم از مقامات مسئول در بانک و پس از دريافت وجه از طريق واريز به حساب مربوطه نزد بانک مرکزي و صدور سند انتظامي و اخذ رسيد و تحويل سکه هاي فروخته شده به نماينده معرفي شده
37تعیین اصالت انواع اسکناس و مسکوک (ریال و اسعار خارجی) (13012755000)13012755000کلیه بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، مراجع قضائی (دادگاه و دادسرا) و مراجع انتظامی (کلانتری، پلیس آگاهی و پلیس بین‌الملل) موارد مشکوک به جعل را به همراه درخواست کارشناسی تعیین اصالت به بانک مرکزی ارسال نموده و پس از کارشناسی پاسخ به مراجع متقاضی داده خواهدشد.
38ارایه مجوزهای واردات و صادرات فلزات گرانبها (13012756000)1. صدور مجوز صادرات فلزات و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها13012756100مجوز صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و نیمه گرانبها به موجب درخواست کتبی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های دولتی صادر می‌گردد. در این رابطه با توجه به نوع محموله صادراتی پس از وصول مجوز‌های لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز دستورات لازم از دبیرکل محترم بانک یا مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه، کل محموله صادراتی توسط ارزیاب طلا و جواهر اداره کارشناسی، تعیین ارزش ریالی و دلاری می‌گردد. محموله مزبور با سیل‌های منقوش به نشان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نام اداره نشر اسکناس پلمب می‌گردد. پس از اخذ تضامین بانکی لازم مجوز صادرات تحویل متقاضی می‌گردد.
2. صدور مجوز واردات فلزات و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها13012756101 
39انتقال دستورات قضایی مرتبط با نظام بانکداري الكترونيك (سامانه كاشف) (13012757000)13012757000این سامانه به عنوان بستر الکترونیکی تبادل دستورهای قضایی میان نظام قضایی (مراجع قضایی و ضابطین ایشان) و نظام بانکی و پرداخت کشور، وظیفه ثبت دستورهای قضایی، ارسال آن ها برای مجریان دستورهای قضایی در نظام بانکی و پرداخت کشور، دریافت پاسخ های مجریان و ارائه آن ها به ثبت کنندگان دستورهای قضایی را برعهده دارد. شایان ذکر است در حال حاضر این خدمت در اختیار کاربرانی است که از سوی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده اند.
40صدور مجوز ارائه خدمات پرداخت (PSP) (13012758000)13012758000فراهم ساختن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم جهت اتصال سوئیچ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به شاپرک و پردازش تراکنش مابین دارنده کارت و پذیرنده
41صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي پرداخت‌ياري (13012759000)13012759000فعالیت پرداخت‌ياری به منظور ايجاد دسترسي ساده‌تر براي اتصال پذيرندگان به شبکه الکترونيک پرداخت کشور به صورت غيرمستقيم ايجاد شده است.
42 برداشت وجه 
انتقال وجه 
مانده گیری 
صورتحساب 
پرداخت قبض و اقساط وشارژ 
خرید 
بررسی رمز کارت 


تعداد بازديدها:   171,217