نشریات و پژوهش‌ها

شما در اينجا می‌توانيد مهمترين نشريات ادواری بانک مرکزی شامل نماگرهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه و مجله روند را مشاهده يا دريافت نمائيد.

نشریات

EconomicTrends_fa.jpg

نماگرهای اقتصادی

دوره انتشار : فصلی

خلاصه تحولات اقتصادی کشور
خلاصه تحولات اقتصادی کشور

بازه انتشار: سالانه

گزارش اقتصادی و ترازنامه

گزارش اقتصادی و ترازنامه

دوره انتشار : سالانه

...

فصلنامه روند

دوره انتشار : فصلی

DailyEcoNews.jpg

اخبار اقتصادی روز

دوره انتشار : ماهنامه

 
 

در يک نگاه

 • گزارش اقتصادی و ترازنامه
  گزارش اقتصادی و ترازنامه

  گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران که در مجمع عمومي بانک مرکزی تصويب می‌شود و تهيه و تنظيم اين گزارش در اداره بررسيهاي اقتصادي صورت می گيرد.

 • فصلنامه روند
  فصلنامه روند

  نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

 • مقالات و پژوهش‌ها
  مقالات و پژوهش‌ها

  در این بخش شما می‌توانید پژوهش‌های انجام شده توسط کارشناسان و محققان بانک مرکزی ج.‌ا.‌ا را مطالعه کنيد.