2000 ریال

co2000Rls.jpgcr2000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 2000 ريال
تاريخ انتشار: 18مرداد 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: تصویر بارگاه امام رضا (ع) در مرکز سکه، عبارت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بالا و 1389-1339 در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم): 6/8
قطر (ميليمتر): 26/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و روی

co2000Rls.jpgcr2000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 2000 ریال (سند چشم انداز)
تاريخ انتشار: 21 آبان 1391
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین
تصوير پشت سکه: نماد و عبارت "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران" در مرکز، ایران 1404 در حاشیه بالا و سال ضرب  در حاشیه پایین سکه
وزن (گرم): 6/8
قطر (ميليمتر): 26/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل، روی


تعداد بازديدها:   44,160