5000 ریال

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 5000 ريال
تاريخ انتشار: 18 مرداد 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: عبارت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و 1389-1339 در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم): 10/1
قطر (ميليمتر): 29/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و روی

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 5000 ریال (یادبود هفته وحدت)
تاريخ انتشار: 1 اسفند 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: عبارت میلاد حضرت نبی اکرم (ص) هفته وحدت در بالا، تصویر دو گل و دوازده برگ در مرکز و 1389-1432 در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم): 12
قطر (ميليمتر): 28/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومینیوم
 

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 5000 ریال (بارگاه حضرت معصومه (س))
تاريخ انتشار: 20 شهریور 1392
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پایین و دایره ها در حاشیه سکه
تصوير پشت سکه: بارگاه حضرت معصومه (س)
وزن (گرم): 10/1
قطر (ميليمتر): 29/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل، روی
تعداد بازديدها:   38,566