امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل
نام عکاس : احمد رحمتی
No / Pages