نشست ماهانه رئیس کل بانک مرکزی با جمعی از اقتصاددانان
تاریخ عکاسی : 1402/02/25
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
نام عکاس : احمد رحمتی
No / Pages