دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران با قائم مقام بانک مرکزی بلاروس
تاریخ عکاسی : 1402/03/02
نام عکاس : احمد رحمتی
No / Pages