سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی
نام عکاس : احمد رحمتی
No / Pages