1384

1 - بخشنامه شماره مب/ 142 مورخ 23/01/1384 ; پيش‌نويس مقررات احتياطي ”مديريت ريسک“ و ”نسبت کفايت سرمايه“ منتشره توسط IFSB - 35 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره مب/ 335 مورخ 20/02/1384 ; درخواست اطلاعات درخصوص بررسي نحوه صدور و استفاده از ايران‌چک در بانک‌ها - 741 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره مب/ 356 مورخ 25/02/1384 ; بررسي شيوه‌هاي نظارتي و الزامات احتياطي بازار بين بانکي ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 678 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره مب/ 395 مورخ 28/02/1384 ; نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي در سال 1384 - 34 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 19/02/1384 ; مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 151 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره مب/ 433 مورخ 03/03/1384 ; اعلام مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي - 36 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره مب/ 453 مورخ 05/03/1384 ; تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ( پيرو بخشنامه مب/692 مورخ 17/5/1383 ) - 34 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره مب/ 472 مورخ 08/03/1384 ; اصلاح بخشنامه مربوط به واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي ( پيرو بخشنامه مب/433 مورخ 3/3/1384 ) - 32 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره مب/ 500 مورخ 11/03/1384 ; امکان‌سنجي استاندارد نمودن شماره حساب‌هاي بانکي در ايران و ايجاد سيستم شماره حساب‌هاي بانکي بين‌المللي (IBAN) - 155 KB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره مب/ 520 مورخ 17/03/1384 ; نظرسنجي براي استفاده از کد ملي جهت احراز هويت مشتريان نظام بانکي - 33 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره مب/ 616 مورخ 31/03/1384 ; اصلاح ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ( پيرو بخشنامه هاي شماره مب/433 مورخ 3/3/1384 و شماره مب/472 مورخ 8/3/1384 ) - 41 KB   PDF icon
12 - بخشنامه شماره مب/ 669 مورخ 07/04/1384 ; اصول مديريت ريسک اعتباري ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 390 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره مب/ 694 مورخ 13/04/1384 ; نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي در سال 1384 ( پيرو بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1383 ) - 148 KB   PDF icon
14 - بخشنامه شماره مب/ 709 مورخ 14/04/1384 ; نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي در سال 1384 ( اصلاح بخشنامه شماره مب/694 مورخ 13/4/1384 ) - 33 KB   PDF icon
15 - بخشنامه شماره مب/ 745 مورخ 21/04/1384 ; اعلام سهم بخش کشاورزي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غيردولتي - 35 KB   PDF icon
16 - بخشنامه شماره مب/ 772 مورخ 27/04/1384 ; شناسايي درآمد عقود اسلامي بر مبناي روش تعهدي - 44 KB   PDF icon
17 - بخشنامه شماره مب/ 787 مورخ 28/04/1384 ; رهنمودهايي براي بهبود فرآيند تسهيلات‌دهي خريد مسکن از سوي بانک‌ها - 50 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره مب/ 829 مورخ 01/05/1384 ; درخواست انجام اقدامات لازم توسط شعب بانک هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ارسباران (جلفا) و انزلي - 36 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره مب/ 860 مورخ 04/05/1384 ; روش شناسايي سود عقد جعاله بر مبناي روش تعهدي ( پيرو بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384 ) - 35 KB   PDF icon
20 - بخشنامه شماره مب/ 1094 مورخ 05/06/1384 ; عدم امکان صدور مجوز انتشار ايران‌چک و ديگر چک‌پول‌هاي منتشره توسط بانک‌هاي خصوصي - 304 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره مب/ 1305 مورخ 09/07/1384 ; پيش‌نويس دستورالعمل نگاهداري حساب‌هاي دولتي نزد بانک‌ها - 58 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره مب/ 1428 مورخ 21/07/1384 ; ارسال نامه مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور درخصوص تغيير تاريخ اعتبار کارت‌هاي هويت‌ ويژه اتباع عراقي - 286 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره مب/ 1482 مورخ 30/07/1384 ; ارسال نقشه مربوط به محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ارسباران (جلفا)، انزلي و اروند (آبادان ـ خرمشهر) - 35 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره مب/ 1555 مورخ 10/08/1384 ; اعلام صريح نوع تسهيلات اعطايي توسط بانک‌ها به دفاتر اسناد رسمي - 358 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره مب/ 1663 مورخ 25/08/1384 ; رويه‌هاي موثر نقدينگي بانک‌ها ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 354 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره مب/ 1685 مورخ 30/08/1384 ; تاکيد بر اخذ موفقت قبلي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي مشارکت بانک‌ها در تامين سرمايه شرکت‌هاي سهامي جديد و خريد سهام شرکت‌هاي موجود - 35 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره مب/ 1753 مورخ 08/09/1384 ; دريافت اطلاعات مربوط به کدملي، کدپستي و شماره سريال شناسنامه مشتري جهت افتتاح حساب بانکي - 35 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره مب/ 1803 مورخ 15/09/1384 ; درج نحوه محاسبه سود مشاع و نحوه تسهيم اين سود بين منابع بانک و سپرده‌گذاران به صورت يادداشت توضيحي مستقل در صورت‌هاي مالي ( پيرو بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 ) - 33 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره مب/ 1834 مورخ 20/09/1384 ; تاکيد بر اجراي روش پلکاني براي بازپرداخت اقساط تسهيلات بانکي در بخش مسکن - 35 KB   PDF icon
30 - بخشنامه شماره مب/ 1944 مورخ 06/10/1384 ; اصلاح دستورالعمل‌هاي اجرايي فروش اقساطي مسکن و اجاره به شرط تمليک - 36 KB   PDF icon
31 - بخشنامه شماره مب/ 1960 مورخ 10/10/1384 ; درخواست اعلام نظر در خصوص الگوهاي مختلف ضابطه تسهيم مابه‌التفاوت سود قطعي تا سود علي‌الحساب بين انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار - 127 KB   PDF icon
32 - بخشنامه شماره مب/ 1974 مورخ 12/10/1384 ; چاپ چک‌هاي بانکي توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملي - 31 KB   PDF icon
33 - بخشنامه شماره مب/ 2072 مورخ 26/10/1384 ; افزايش سقف فردي تسهيلات اعطايي فروش اقساطي مسکن - 33 KB   PDF icon
34 - بخشنامه شماره مب/ 2132 مورخ 05/11/1384 ; بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 237 KB   PDF icon
35 - بخشنامه شماره مب/ 2249 مورخ 18/11/1384 ; اعمال حداقل ممکن نرخ آورده براي تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان سيستان و بلوچستان - 32 KB   PDF icon
36 - بخشنامه شماره مب/ 2251 مورخ 18/11/1384 ; شرايط و مکانيزم اجراي اعطاي تسهيلات براي خريد‌ مسکن ( پيرو بخشنامه مب/1944 مورخ 6/10/1384 ) - 34 KB   PDF icon
37 - بخشنامه شماره مب/ 2253 مورخ 18/11/1384 ; اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات مالي شرکت بزرگ مالي و منابع در معرض خطر ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 252 KB   PDF icon
38 - بخشنامه شماره مب/ 2288 مورخ 27/11/1384 ; راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 201 KB   PDF icon
39 - بخشنامه شماره مب/ 2341 مورخ 07/12/1384 ; تاکيد بر تهيه جزوات مربوط به معرفي بانکداري اسلامي براي اقشار مختلف جامعه - 34 KB   PDF icon
40 - بخشنامه شماره مب/ 2400 مورخ 16/12/1384 ; حسابرسي داخلي در بانک‌ها ( ترجمة سندي از کميتة نظارت بانکي بال ) - 244 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   25,405