کاشف

با ظهور فناوری‌های جدید، نهادها و سازمان‏های بسیاری در سراسر جهان به مقوله امنیت اطلاعات پرداخته‏اند اما ایجاد یک ساختار سازمان‏دهی‌شده برای حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات در سازمان‏هایی با اهداف و مأموریت‏های حساس و متکی بر زیرساخت‏های اطلاعاتی حیاتی، همانند بانک‏ها و مؤسسات اعتباری، همواره ضروری بوده است. در چنین ساختاری بازوهای حاکمیتی و اجرایی وجود دارند که با ایجاد و اجرای چهارچوب‏ها و الزامات امنیتی و ایجاد زیرساخت‏های امن برای تولید و تبادل اطلاعات حیاتی، امکان تحقق این هدف را فراهم می‏کنند. از جمله موارد مهم، نیاز به وجود مجموعه‌ای از گروه‌های پاسخگو به رویدادهای امنیتی رایانه‌ای در فضای سایبری است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور نیل به اهداف مذکور طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در آذر 1391 مرکز کنترل امنیت شبکه فوریت‌های بانکی (کاشف) یا شرکت کاشف را در تاریخ 18/12/1392 تأسیس کرد تا در کنار مرکز امداد رایانه‌ای امنیتی بانک‌ها سپر امنی برای تهدیدات داخلی و خارجی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک باشد.
ماموریت کاشف مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات در نظام بانکی از طریق ایجاد پنجره واحد تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت جامع رخدادهای امنیتی، طراحی زیرساخت‏های امن، تدوین الزامات امنیت اطلاعات، نظارت و ممیزی، آگاهی‌رسانی و کاهش سطح مخاطرات امنیتی و تهدیدات سایبری در سامانه‌های بانکداری الکترونیکی تمامی‌ نهادهای حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی، تعامل با نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی کشور و نیز همکاری با بخش دولتی و خصوصی و مراکز امداد رایانه‏ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.
 


تعداد بازديدها:   55,206