250 ريال

co250Rls.jpgcr250Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 250 ريال
تاريخ انتشار: اسفند ماه 1387
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين، خوشه گندم در حاشيه.
تصوير پشت سکه: مدرسه فیضیه
وزن (گرم): 2/8
قطر (ميليمتر): 18/8
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومینیوم


تعداد بازديدها:   46,559