بیست‌وهشت ونیم درصد کل مطالبات شبکه بانکي در اختیار 173پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی

بدهی های بالاي 500 ميليارد ريال  به نظام بانکی متعلق به173پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در پی انتشار‌خبر در برخی از رسانه‌ها مبنی بر «80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد» توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی ارایه می گردد:
1- کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.
2- بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود.
3- بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112پرونده مي‎باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
 بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.
البته لازم به توضیح است بعداز محول نمودن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی گیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد.
گفتنی است؛ درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.تعداد بازديدها:   5,805