مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی:

از برترین تجارب دنیا استفاده کرده ایم

از برترین تجارب دنیا استفاده کرده ایم

 استفاده از روشها و فرایندهای استاندارد بانکداری در قالب یک چارچوب استاندارد برای هر بانک یا موسسه مالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تسهیل ارتباط بین کسب‌و‌کار و فن آوری اطلاعات ، توسعه فرهنگ کسب‌و‌کار در کل سازمان ، طراحی انباره‌های داده در سطح سازمان ، صرفه‌جویی در زمان تحلیل و طراحی دلایل رویکرد به مدل استاندارد می باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی امروز در همایش نظام بانکداری یکپارچه با بیان این مطلب گفت: بر اساس تکلیفی که برنامه پنجم توسعه بر عهده بانک مرکزی گذاشت، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی تکلیف شد.
وی با اشاره به بهره‌گیری ازبهترین  تجارب دنیا افزود:بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشاوران خبره اقدام به طراحی چارچوبی در این زمینه نمود. در این طراحی چارچوبهاي اطلاعاتي ، بهترين تجربيات دنیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از چارچوب اطلاعاتی استاندارد جهت نوسازي و فرایندها و خدمات بانکداری که در بسیاری از نقاط دنیا به کار گرفته شده است ، بهره‌برداری شد.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی خاطر نشان ساخت:  كليه عناصر اطلاعاتي، فرايندهاي مشترك و پركاربرد در سيستم بانكي، خدمات بانكي قابل ارائه، نيازمنديهاي مرتبط با قواعد و قوانين نظارتي و همچنين مدل داده اي انباره داده بانكي، در قالب انواع مدلها، ارائه شده و لازم است استفاده كننده حسب شرايط و نيازهاي خود آن را بومي سازي نموده و سپس بر اساس اولويتهاي سازماني نسبت به پياده سازي بخشهاي مختلف آن در سازمان خود، اقدام نمايد. اين چارچوب مطابق با نيازهاي جديد و تغييرات در حوزه بانكداري مرتباً به روز آوري مي شود.
حکیمی تصریح کرد: در اين چارچوب به لحاظ وجود زيرساخت جامع اطلاعاتي و فرايندي و نيز تفكيك و انتزاع فرايندها به صورت نرمال و تا كوچكترين واحد ممكن، قابليت استفاده مجدد از فرايندهاي موجود و ايجاد فرايندهاي جديد كسب و كار با تركيب فرايندهاي پايه و مركب مقدور بوده و بستر مناسبي براي ارائه محصولات و خدمات جديد بانكي را در زمان مناسب فراهم مي آورد.
گفتنی است مدل استانداردبراي پاسخگویي به نيازهاي بانك  به راحتي قابل تغيير و بومي سازي است و برای ایجاد این چارچوب 300 نفر سال مشارکت و همکاری داشتند.اين مدل ها  به منظور دستيابي به قابليت انعطاف بالاتر و سرعت بيشتر در پاسخگويي به نياز مشتريان و كمك به تمركز برروي نقاط متمايز كننده  و هم چنین شناسايي و استفاده از بهترين تجربيات در سطح سازمان به کار می رود.

 تعداد بازديدها:   4,023