دکتر سیف در واکنش به اخبار تعطیلی نظارت استانی:

نظارت بانک مرکزی همچنان اعمال می شود

 نظارت بر شبکه بانکی توسط کارکنان بانک مرکزی بر بانکهای کشور اعمال می شود و بازرسی استانی در شبکه بانکی تعطیل نشده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام پایان ماموریت نظارتی کارمندان بانک ملی در استان ها گفت: بانک مرکزی پس از کشف فساد‌ مالی 3 هزار میلیارد تومانی؛ طی اقدامی شتابزده و با هدف تقویت نظارت استانی، ضمن راه اندازی واحدهای بازرسی متشکل از بازرسان بانک ملی‌ در استان ها ، برخی از کارکنان آن بانک را نیز مامور نظارت بر عملکرد شعب نمود.
وی با بیان این که ماموریت بازرسان بانک ملی در واحدهای نظارت استانی در پایان سال 92 به اتمام رسید خاطرنشان کرد: کارکنان بانک مرکزی همچنان به وظیفه بازرسی خود در استانها ادامه خواهند داد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بازرسی استانی تعطیل نشده است و نظارت بانک مرکزی همچنان بر اساس وظایف و ماهیت بازرسی بر فعالیت بانکها اعمال می شود.
دکتر سیف تصریح کرد: استفاده از مأموران ساير بانکها در حوزه نظارتي بانک مرکزي داراي تبعات منفي خواهد بود و موضوع استقلال بازرسان را با مخاطره جدی روبرو مي‌سازد و بیم آن می رود مأموران اعزامي نسبت به بانک متبوع خویش نگرش جانبدارانه داشته باشند و سعي در کتمان برخي تخلفات نمايند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آن که نظارت بانک مرکزی نظارتي عاليه و داراي اهدافی مشخص است‌، عنوان داشت : استفاده از کارمندان یک بانک این امکان را ایجاد می‌ کند که استقلال بازرسی خدشه دار شده و به تبع آن استقلال در اعمال نظارت نیز مخدوش شود .
وی با ردکردن اخبار منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر تعطیلی واحدهای نظارت استانی اعلام کرد: این اخبار بر اساس اطلاعات نادرست و احیانا" مغرضانه تعدادی از ماموران اعزامي از بانکهاي تجاري که علاقه مند به تمدید ماموریت بوده اند ، منتشر شده است.
رییس کل بانک مرکزی ماهیت نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک ها را متفاوت از بازرسی شعب بانکها که توسط واحدهای بازرسی آنها انجام می شود، دانست و افزود: هدف از بازرسی در بانک ها ، انجام رسیدگی های رایج و حصول اطمینان از انطباق فعالیت های تجاری هر شعبه در چارچوب ضوابط داخلي آن بانک است. وی همچنین کشف سوء جریانات احتمالی و صحت عملیات بانکی را نیز از دیگر وظایف خطیر واحدهای بازرسي بانک ها برشمرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان آن که نظارت بانک مرکزی نظارتي عاليه و داراي اهدافی مشخص است‌، عنوان داشت : استفاده از کارمندان یک بانک این امکان را ایجاد می‌ کند که استقلال  نظارت و بازرسی خدشه دار شده و به تبع آن استقلال در اعمال نظارت نیز مخدوش شود .
دکتر سیف با بیان این که نظارت بانک مرکزي بر بانکها حوزه گسترده‌ای از فعالیت بانک‌ها را در بر می گیرد، تصریح کرد: اطمینان از کفایت کنترل های داخلی بانک ها، اطمینان نسبی از قابل قبول بودن ریسک هاي پذيرفته شده از عملیات بانک‌ها و امنیت سپرده های مردم نزد بانکها و در نهایت، کسب اطمينان از صحت و سلامت مالي بانکها از اهداف نظارتی بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد : بر همین اساس، نظارت بانک مرکزی و بازرسی بانکها دو مفهوم متفاوت است و نباید آنها را با یکدیگر یکسان تلقی کنیم.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست این بانک مبنی بر تعمیق شیوه های نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی با تدوین استانداردها و ضوابط حرفه‌اي نظارتي همچون ضوابط کفایت سرمایه، تعريف ذی نفع واحد، اشخاص مرتبط و نظاير آن ، شيوه‌هاي نظارتي خود بر سيستم بانکي را نیز عمق مي‌بخشد. 

 تعداد بازديدها:   8,532