رییس کل بانک مرکزی:

اطلاعات بانکی افراد در اجرای هدفمندی یارانه‌ ها استفاده نمی شود

رییس کل بانک مرکزی با بیان آن که هدف دولت دستیابی به نرخ تورم 25 درصدی در پایان سال 93 است، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دستیابی به این هدف نیز امکان پذیر خواهد شد و با وجود تمام تاثیرات اجرای فاز دوم نرخ تورم در پایان سال حداکثر 25 درصد است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، دکتر ولی اله سیف با تاکید بر این که افزایش قیمت ها در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دارای شیب ملایمی است، افزود: نباید این ذهنیت وجود داشته باشد که میزان رشد قیمت ها همانند فاز اول هدفمند کردن یارانه ها است و تاثیر اجرای این فاز به دلیل شیب کم بر تورم اندک است.
وی از همکاری بانک مرکزی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی تاکنون همکاری هایی را در راستای برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها انجام داده است.
سیف با بیان آنکه از امکانات سخت افزاری برخی از دستگاه ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی استفاده می شود، افزود: مرحله دوم هدفمندی دارای ابعاد و تاثیرات مختلفی است.
رییس کل بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی و برنامه ریزی در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: تاکنون برنامه ریزی هایی با عضویت بانک مرکزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام و دستورالعمل ها و سیاست های متناسب نیز تدوین شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر، گفت: به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.
به گفته وی اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.تعداد بازديدها:   5,403