فراخوان مقاله فصلنامه «روند» بانک مرکزي

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تبيين يافته‌ ها و اطلاعات علمي در زمينه هاي مختلف اقتصادي و ايجاد بستر مناسب براي نقد ، بررسي و ارزيابي آثار و عملکرد سياست هاي کلان اقتصادي به ويژه سياست هاي  پولي، بانکي و ارزي در نظر دارد با بهبود کيفيت مقالات و بروز رساني و تداوم فصلنامه علمي، تخصصي «روند » زمينه ارتقاي کيفي و کمي آن را فراهم آورد.
بدين منظور با اعلام آمادگي براي پذيرش مقالات اساتيد، دانشجويان، محققين حوزه اقتصادي و کارشناسان نظام بانکي از کليه علاقمندان دعوت مي شود مقالات خود را براي اين نشريه ارسال نمايند.
ضمنًا از مقالات تأييد و چاپ شده متناسب با سطح کيفيت و ارزيابي داوري حمايت مالي خواهد شد.

 تعداد بازديدها:   5,365